Sökning: "Dennis Mattsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Dennis Mattsson.

 1. 1. Quick Base Assembly : Konceptstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Jonas Mattsson; Dennis Brinkeback; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Private Equity and Innovation: Evidence from Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Dennis Mohammad; Lucas Mattsson; [2020]
  Nyckelord :private equity; LBO; innovation; patent;

  Sammanfattning : Whether private equity owners create long-term value or if these investors neglect investing for the longer run in order to boost short-term returns has for long been a widely debated topic. This paper aims to investigate how long-run investments in innovation are impacted by LBO transactions on the Swedish market. LÄS MER

 3. 3. Comparing air quality in a training facility : What effects do air balancing have for carbon dioxide reduction?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Dennis Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Carbon dioxide; CO2; Indoor air quality; CO2 in a training facility;

  Sammanfattning : The link between a good indoor climate and environmental impacts e.g. global warming and different pollution in the air is something that are important today and will certainly become more important in the future with increased energy prices and new laws. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av analysorderhantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Dennis Hinz; Axel Mattsson; [2017]
  Nyckelord :peab; databas; programmering; analysorder; webbapplikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Buildings that are built and the asphalt that is used for the paving needs to be tested to see if they fulfill certain requirements and standards. These types of tests are performed at Peab’s technology centers/laboratories and it is in one of their labs in Helsingborg that the degree project has been executed. LÄS MER

 5. 5. Pepparspray- det senaste hjälpmedlet i polisens utrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Alexander Granberg; Dennis Mattsson; Martin Pettersson; [2004]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

  Sammanfattning : Då den senaste tidens våld och hot mot polisen ökat i vårt samhälle har vi valt att titta lite närmare på vad som kan göras för att motverka detta. Polisen i Sverige avlossar idag sina tjänstevapen cirka 30-40 gånger per år. LÄS MER