Sökning: "Dennis Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Dennis Nilsson.

 1. 1. Hur kan kooperativt lärande användas som lektionsstruktur för att minska matematikångest?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dennis Bengtsson; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; mathematics anxiety; lesson structure; shared responsibility; active learning;

  Sammanfattning : This study is a study of literature which focused on the research question How can cooperative learning reduced perceived mathematics anxiety. This was conducted via a literature search in a variety of databases, such as ERC, ERIC, and finally libsearch. LÄS MER

 2. 2. "Vem fan är Dennis?" : En kvalitativ studie om butikschefers upplevelser av introduktionsprocessen och socialiseringen av nya medarbetare i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emelie Jansson; Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Säsongsanställd; introduktion; socialisering; säsongsbetonad bransch;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Introduktion är viktigt för att nyanställd personal ska lära sig arbetsuppgifter och socialiseras in i organisationen. Forskning kring introduktionens utformning är ofta baserad på tillsvidareanställda och därför fokuserar denna undersökning på alternativa anställningsformer. LÄS MER

 3. 3. Samverkansbjälklag : En studie om KL-platta med samverkande betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Nilsson; Dennis Svensson; [2020]
  Nyckelord :Acoustics; bending stiffness; cross-laminated timber CLT ; fire; shear connectors; timber-concrete composite TCC ; wood construction; Akustik; brand; böjstyvhet; KL-trä; samverkansbjälklag; skjuvförbindare; träbyggande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to investigate whether timber-concrete composite (TCC) floors made of a CLT-deck and casted concrete could be used as a method for increasing the use of wood as a building material. Method: The methods used in this degree project were a literature study, in which a number of laws of construction and different connector systems were studied, as well as an experiment consisting of bending tests on CLT-decks with casted concrete where SFS VB-screws were used as shear connectors. LÄS MER

 4. 4. A Mathematical Model of Hacking the 2016 US Presidential Election

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Dennis Nilsson Sjöström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : After the 2016 US presidential election, allegations were published that the electronic voting machines used throughout the US could have been manipulated.These claims arose due to the reported attacks by Department of Homeland Security toward voter registration databases. LÄS MER

 5. 5. Barn rör sig för lite : IKT hjälper eleverna att bli mer motiverade i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jesper Karlsson; Dennis Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; IKT; Motivation; Motivationsklimat;

  Sammanfattning : I skolan minskar den fysiska aktiviteten hos eleverna och många av eleverna når inte upp till den dagliga rekommenderade aktivitetsnivån. En sämre hälsa för dagens elever oroar många när eleverna hellre väljer att sitta framför datorer och skärmar istället för att vara aktiva. LÄS MER