Sökning: "Dennis Sako"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dennis Sako.

  1. 1. Rätten till marken. Vad finns under ytan?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Dennis Sako; [2018-06-26]
    Nyckelord :Platskänsla; rätten till mark; hållbarhet; utveckling; rättigheter;

    Sammanfattning : Till följd av en omfattande ekonomisk tillväxt i framför allt Kina och Indien så har efterfrågan på metaller och mineraler ökat kraftigt på senare år. För svensk gruv – och mineralnäring som under decennier erfarit en distinkt nedgång har utvecklingen satt igång en extensiv tillväxt. LÄS MER