Sökning: "Dennis Skoglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dennis Skoglund.

 1. 1. Erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pontus Tideman; Dennis Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hjärtsvikt; Livsvärld; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Ungefär 250 000 människor av Sveriges befolkning är drabbade av diagnosen hjärtsvikt. Tidigare forskning visar att patienter med hjärtsvikt kan komma att öka i antal varje år, samt att det finns brister i sjuksköterskors kunskap om hur de ska vårdas inom avdelningar som inte är specialiserade på hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Kundlojalitet : påverkas lojaliteten hos en person med synskador av en dagligvarubutiks butiksmiljö i val av butik?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Dennis Björk; Malin Skoglund; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att behålla lojala kunder är viktigt för många företag och butiker då de lojala kunderna anses vara mer lönsamma än att rekrytera nya. Det har under senare år ägnats mycket tid att förstå vad som påverkar kunders lojalitet. LÄS MER