Sökning: "Dennis Sundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dennis Sundberg.

 1. 1. Boliden Minerals skogsskötsel runt gruvsamhällen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Dennis Sundberg; [2016]
  Nyckelord :tätortsnära skogsskötsel; gruvorter; glesbygd;

  Sammanfattning : This report presents a questionnaire survey conducted among local residents in three of Boliden Mineral's mining communities. The questions asked to the respondents were oriented to Boliden Mineral's near urban silviculture. LÄS MER

 2. 2. Vikten av Ljud för Navigation i Virtuell Miljö : Orientering med Binaural ljudsimulering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Dennis Mårtensson; Jonatan Persson; Simon Sundberg; [2015]
  Nyckelord :​Game Orientation;  Navigation;  Binaural Sounddesign;  Audio Games;  AbES; ​Spelorientering;  Navigation;  Binaural ljuddesign;  Ljudspel;  AbES;

  Sammanfattning : Dagens digitala spel är oerhört komplexa produktioner som ofta kräver en multitud av  sofistikerade verktyg för att förverkligas. Ett intrikat nätverk av moderna lösningar där såväl  visuella som audiovisuella element samverkar för att frambringa fängslande och entusiasmerande  upplevelser är vad som gör dagens spelproduktioner, och ingen annan bransch har sett samma  raketutveckling som spelbranschen sedan dess begynnelse. LÄS MER