Sökning: "Density"

Visar resultat 1 - 5 av 2227 uppsatser innehållade ordet Density.

 1. 1. Predicting Pedestrian Counts per Street Segment in Urban Environments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Simon Karlsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :data science; pedestrian movement; machine learning; random forest; negative binomial; spatial morphology; road network; street centrality; built environment; built density; attractions; land division;

  Sammanfattning : Cities are continuously growing all over the world and the complexity of designingurban environments increases. Therefore, there is a need to build a better understandingin how our cities work today. One of the essential parts of this is understandingthe pedestrian movement. LÄS MER

 2. 2. En studie av områdesfaktorer för gynnsam restaurangetablering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elias Myrén; [2020-07-07]
  Nyckelord :restaurant localization; cumulative attraction; restaurant cluster; monopolistic competition; demographic area statistics; restaurant industry;

  Sammanfattning : Location choice can be considered a key competition element in multiple industries. In the restaurant business, location can be crucial for restaurants to stay competitive and viable over time. This study aims to investigate what kind of factors contribute to making an area more suitable for restaurant localization. LÄS MER

 3. 3. Sustained Competitive Advantage In Industry 4.0 Addressed By An MNE - A Resource Based View

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Diana Metin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Industry 4.0; MNE; sustained competitive advantage; Resource Based View;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lina Johansson; Ebba Svensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :postmenopausala; mjölk; osteoporos; postmenopausal; milk; osteoporosis;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 5. 5. A statistical approach to understand Crimean-Congo hemorrhagic fever prevalence in Pakistan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Internationell hälsa

  Författare :Abdul Karim; [2020]
  Nyckelord :Crimean Congo hemorrhagic fever; Pakistan regions; literacy rate; livestock; border effect; linear regression;

  Sammanfattning : Geographically, Pakistan is in the western part of south Asia at about 24-37 °N latitudes and62-75 °E longitudes. Livestock and agriculture are two major sectors in Pakistan and play animportant role in the country economy. LÄS MER