Sökning: "Depåer"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Depåer.

 1. 1. The Sequential Sharing Problem in the Future City Logistics by the Multi - purpose Vehicles : An adaptive large neighbourhood search heuristic and formulations for the multi-depot pick-up and delivery problem with time windows, partial-recharging strategies, the fleet sizing and the mixed fleet of single-purpose vehicles and multi-purpose vehicles

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Haoye Chen; [2021]
  Nyckelord :Multi-purpose Vehicle; Sequential Sharing; Pick-up and Delivery Problem with Time Windows; Adaptive Large Neighbourhood Search; Partial Recharging Strategy; Multifunktions Fordon; Sekventiell Delning; Upphämtnings- och Leveransproblem med Tidsfönster; Anpassningsbar Stor Grannskapssökning; Partiell Laddningsstrategi;

  Sammanfattning : There are different transportations in the city logistics (e.g., passengers, freights, and wastes), which are handled respectively by single-purpose vehicles (SVs) of the corresponding type. The multi-purpose vehicle (MV) is a future concept whose load modules can be changed for different urban transportations. LÄS MER

 2. 2. Ruttoptimering : Insamling av avfall med frontlastare i Stockholm och Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Joakim Svedberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ragn-Sells AB anser att deras avfallsinsamling i Stockholm och Uppsala är ineffektiv och man önskar generera nya rutter för sina fem frontlastare som utför insamlingen. Rapporten presenterar ett förslag på nya rutter samt en analys av nuvarande rutter för att en frontlastare ska kunna tas ur drift. LÄS MER

 3. 3. RFID for more effective and efficient train maintenance : A case study of a train depot in a deregulated market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Diana Henningsson; Olivia Wendel; [2019]
  Nyckelord :RFID; effective and efficient train maintenance; deregulated train markets; optimal utilization of train depots.; RFID; effektivt tågunderhåll; avreglerade tågmarknader; optimalt utnyttjande av tågdepåer.;

  Sammanfattning : In this master thesis the potential value of using RFID technology in train depots has been investigated. Train depots are a crucial part of the railway system as safe and timely traffic relies on the maintenance activities preformed in them. LÄS MER

 4. 4. Mer än bara mynt : En nätverksanalys av bysantinska silvermynt från 900- och 1000-tal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Max Kusserow; [2019]
  Nyckelord :Viking Age; Network analysis; Byzantine coins; Miliaresion; Gotland; Sweden; Finland; Estonia; Poland; Belarus; Denmark; Hoards; Vikingatid; Nätverksanalys; Bysantinska mynt; Miliaresion; Gotland; Sverige; Finland; Estland; Polen; Vitryssland; Danmark; Depåer;

  Sammanfattning : In the mid-10th century there was an increase of Byzantine coins to the Baltic area alongside the shift from the eastern Islamic dirhems to a western focus on German coins. This thesis sets out to study networks around the Baltic area from a perspective of Byzantine miliaresion minted by Constantine VII and Romanus II, Nicephorus II, John I Tzimisces and Basil II. LÄS MER

 5. 5. Resursplanering av team Söderköping/Valdemarsvik på PostNords terminal i Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Henrik Fyrberg; Niclas Fyrberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En god logistik har som mål att leverera material och tjänster på rätt plats vid rätt tid till så låga kostnader som möjligt. En förutsättning för att lyckas med det är att göra förändringar efter omvärldens krav. Ett företag som arbetat hårt med att anpassa sin verksamhet efter kunders nuvarande och framtida krav är PostNord. LÄS MER