Sökning: "Dependence function"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Dependence function.

 1. 1. Integrating Trust-Based Adaptive Security Framework with Risk Mitigation to enhance SaaS User Identity and Access Control based on User Behavior

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Johnson Akpotor Scott; [2022]
  Nyckelord :Risk Assessment; Security countermeasure; Risk Management; Risk Mitigation; Adaptive Security Controls; Threats; Risk; Vulnerabilities; User Behavior Trust Degree; User Behavior Risk Rating; Policy Decision Point; Policy Enforcement Point; User Behavior Trust Model; Adaptive Security Architecture; SaaS; Public Cloud.;

  Sammanfattning : In recent years, the emerging trends in cloud computing technologies have given rise to different computing services through the Internet. Organizations across the globe have seized this opportunity as a critical business driver for computing resource access and utilities that will indeed support significant business operations. LÄS MER

 2. 2. Probabilistic settlement analysis for embankments using preloading without surcharge

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Karl Escher; [2022]
  Nyckelord :Bayesian statistics; uncertainty; geotechnical risk evaluation; preloading; consolidation; embankments; ground improvement; dependence modelling.;

  Sammanfattning : Preloading without a surcharge is a common method for ground improvement. Thereare however uncertainties related to the number of site investigations and the partialfactor method has been identified as a problem. LÄS MER

 3. 3. Competition between Phase Separation and Micellization in a Coarse-Grained Protein Model with Two Components

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Fangxuan Lyu; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Intrinsically disordered proteins (IDPs) are widely believed to play a key role in the for- mation of intracellular biomolecular condensates through liquid-liquid phase separation (LLPS). Furthermore, it has been shown in vitro that several IDPs are able to phase sepa- rate on their own. LÄS MER

 4. 4. Spatial dependence in the regional innovation performance of small- and medium sized enterprises : A spatial econometric approach to identifying the drivers of SME innovation in European NUTS regions

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Felix Sebastian Veit Ginzinger; [2022]
  Nyckelord :Geography in Innovation; SME Innovation; Spatial Dependence; Regional Science;

  Sammanfattning : Being a crucial sector in Europe’s economy, small and medium-sized enterprises (SMEs) require involvement in innovative activities to perpetuate their competitiveness. Nevertheless, European-wide funding programs that aim to foster innovation at the regional level have been criticized for not being adequately tailored to SMEs’ innovation patterns and dynamics. LÄS MER

 5. 5. När meddelar domstolen ett flyttningsförbud? : En rättsfallsstudie om stigbundenhet och tillämpningen av bestämmelserna om flyttningsförbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Heintz; [2022]
  Nyckelord :Relocation ban; Path dependence; Child’s best interests; Compulsory care; Voluntary care; Family home; Custody transfer; Flyttningsförbud; Tillfälligt flyttningsförbud; Stigbundenhet; Barnets bästa; Tvångsvård; Frivillig vård; Familjehem; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : Bestämmelserna om flyttningsförbud återfinns i 24 och 27 §§ lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten meddela ett flyttningsförbud om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas vid en flyttning från familjehemmet. LÄS MER