Sökning: "Dependency Management"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Dependency Management.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 2. 2. “Having Demands and Expectations is Love”: Problematisations and the Constructions of Subjects in a Labour Market Program in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Anderson Käppi; [2019]
  Nyckelord :labour market policy; governmentality; subject; New Public Management NPM ; dependency; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores how subjects are constructed within the labour market program called Trelleborgsmodellen, or the Trelleborg Model. It focuses on the Labour Market Department within Trelleborg Municipality and how economic welfare applicants and street level bureaucrats are constructed in the policy. LÄS MER

 3. 3. Enabling Successful Collaboration on Digital Platforms in the Manufacturing Industry : A Study of Digital Twins

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ebba Andersson; Kajsa Eckerwall; [2019]
  Nyckelord :Digital platform; Digital twin; Manufacturing industry; Collaboration; Challenges; Strategies; Actors; Roles;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to enhance the understanding of how to successfully collaborate on digital platforms in the manufacturing industry by developing a contingency framework. To fulfill this purpose, the following research questions were derived: RQ1: Which challenges arise when collaborating on digital platforms in the manufacturing industry? and RQ2: How can collaboration challenges on digital platforms in the manufacturing industry be managed? Method – The study was conducted as an explorative, inductive single case study of a digital platform. LÄS MER

 4. 4. Change Management: A Key in Achieving Successful Cyber Security : A Multiple Case Study of Organizations in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Ryttare; [2019]
  Nyckelord :Cyber Security; Change Management; Sensemaking; Leadership;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to enhance the understanding of how organizations can improve their cyber security with change management. To fulfill the purpose, the following research questions were developed: RQ1: What are the key factors for effective change management in the context of cyber security? and RQ2: How can organizations manage these factors to improve cyber security? Method – A qualitative research method with an inductive approach was chosen. LÄS MER

 5. 5. Coordination and how it unfolds in a global corporation: Practical evidence for the case of a German long-haul distance mobility provider

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robin Olsson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Coordination; Mechanisms; Independency; Internationalization; HQ-Subsidiary relationship;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER