Sökning: "Dependency"

Visar resultat 1 - 5 av 982 uppsatser innehållade ordet Dependency.

 1. 1. It’s What’s Inside That Matters - How an MNC’s internal corporate communication can be designed to be effective and engaging

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maja Karlsson; Isabelle Klingstedt; [2019-08-08]
  Nyckelord :Internal Corporate Communication; Communication Channels; Content; Effective Communication; Employee Engagement;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Bryta normer och följa strömmen – samtidigt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Therese Balchman; [2019-08-05]
  Nyckelord :Sustainable mobility; Personal and social norms; Rural accessibility; Electric vehicles; Transport planning;

  Sammanfattning : This study refers to questions of rural accessibility, and to the sustainability profits of theimplementation of the electric car. Furthermore, it refers to the perceptions and experiences ofyoung women considering transport related norm impacts, and to geographical significance ofthese norms. LÄS MER

 3. 3. Försörjningsbördan - tillväxtens stora utmaning? En paneldataanlys över världens länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linn Hellqvist; Oliva Jonsson; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the relationship between economic growth and age dependency, divided into old and young, and include general government final consumption expenditure as an important control variable. Earlier research has mainly looked at specific countries or regions when conducting their analysis. LÄS MER

 4. 4. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Nyckelord :Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Sammanfattning : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. LÄS MER

 5. 5. Shear strain rate dependency of expanded polystyrene foam

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Inst.); KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Författare :Jonathan Bergström; Christoffer Åhman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER