Sökning: "Deposits"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade ordet Deposits.

 1. 1. Gruvindustrins roll i arbetet för social hållbarhet på landsbygden - En fallstudie på gruvorten Zinkgruvan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alice Ljungblad; [2023-11-08]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Mineraler; Lokala aktörer; Social konsekvensanalys; Hållbar utveckling; Fyndigheter; Societal planning; Minerals; Local actors; Social impact analysis; Sustainable development; Deposits;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att landsbygden i Sverige avfolkas till följd av att fler invånare väljer att bosätta sig i tätorter. Detta innebär att den sociala hållbarheten på landsbygden påverkas negativt. Den sociala hållbarheten innebär att upprätthålla och förbättra livskvalitén för människor. LÄS MER

 2. 2. Detecting Lithium Brine in Afghanistan Using Spaceborne Hyperspectral Data

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Torpikay Azizi; [2023-08-18]
  Nyckelord :PRISMA Hyperspectral data; lithium mineral deposits; lithium brine-rich deposits; Dashti-e- Nawar; boron deposits; Principal Component Analysis PCA ; supervised and unsupervised classification; spectral matching; spectral profile analysis; visible-near-infrared VNIR ; short-wave infrared SWIR Gypsum; Hectorite; Kaolinite; Lepidolite; lithium carbonate; lithium chloride;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to utilize hyperspectral remote sensing technology for the identification and evaluation of lithium mineral deposits in Afghanistan. Afghanistan boasts unique geological formations with substantial potential for lithium resources beneath its land crust. LÄS MER

 3. 3. Impact of Covid-19 on students' financial asset allocation: A Jönköping University study : Quantitative research study on students’ attending Jönköping University financial asset allocation prior and post Covid-19 with different risk attitudes.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Axel Koch; [2023]
  Nyckelord :Financial asset allocation; Risk-averse; risk-neutral risk-preference; economic uncertainty; Market fluctuations; Expected utility theory.;

  Sammanfattning : Background: Since the emergence of Covid-19 has it reaped and created havoc within every segment of society on a national and global scale. The financial market experienced significant declines and losses but some asset items handled the fluctuations better than others. LÄS MER

 4. 4. Depositionens plats inom hyreslagstiftningen En komparativ studie av svensk och dansk reglering av hyresrättsliga depositioner som säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Filippa Maria Lönnberg; [2023]
  Nyckelord :Avtalsrätt; boenderätt; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines and compares how Sweden and Denmark regulate rental security deposits as a safeguard against tenants’ neglect of their duty of care. Additionally, there is an assessment of whether there is reason to revise Sweden’s regulations considering Denmark’s approach. LÄS MER

 5. 5. Calculating the combined elemental composition of spodumene using La_ICP_MS in thin_sections samples from Europe.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Maximilian Körtge; [2023]
  Nyckelord :Lithium minerals; Spodumene; Trace-elements; La-ICP-MS; Mineral processing; Geochemistry;

  Sammanfattning : The study gives a broad background to understand the high demand of lithium batteries in the coming years, especially in Europe. The goal of the study is to use La-ICP-MS to analyse spodumene samples from different lithium deposits in Europe to get a better knowledge of the contents of trace elements in spodumene. LÄS MER