Sökning: "Depreciation"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet Depreciation.

 1. 1. Varför är den svenska kronan svag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Amelia Larsson; Sigrid Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Exchange rate; Swedish currency; inflation; interest rate; international insecurity and investments.; Business and Economics;

  Sammanfattning : During the last few years the Swedish currency has depreciated against the Euro and the US-dollar, despite the Swedish economy growing faster than expected. Disagreement in prior research regarding exchange rate fluctuations among with the situation in Sweden, is the motivation behind this report. LÄS MER

 2. 2. Nedskrivning av goodwill - I enlighet med marknadens förväntningar? : En kvantitativ studie om goodwill och resultatmanipulering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Bona; Oscar Hernehult; [2019]
  Nyckelord :Goodwill impairment; IFRS 3; IAS 36; Earnings management; OMX Stockholm; Goodwillnedskrivning; IFRS 3; IAS 36; Earnings management; resultatmanipulering; OMX Stockholm;

  Sammanfattning : I och med verkställandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 gick de svenskamarknadsnoterade bolagen från att skriva av goodwill linjärt till att årligen testa posten förnedskrivningsbehov. Den direkta effekten blev större goodwillposter och lägre av- och nedskrivningskostnader. LÄS MER

 3. 3. Forecast Modelling of Future Events that Affect the Repayment Capacity of Mortgages

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Alexander Nordlund; Niklas Ålander; [2019]
  Nyckelord :Mortgage calculator; forecast modelling; loss of income; pension; foreign currency; depreciation; interest rate; left-to-live-on; surplus; deficit; Boendekalkyl; prognosmodellering; inkomstbortfall; pension; utländsk valuta; värdeminskning; ränta; kvar att leva på; överskott; underskott;

  Sammanfattning : The Swedish Financial Supervisory Authority introduced new guidelines and regulations on March 1, 2019. These regulations induced Swedish banks and other creditors to consider future events as a mean to improve their ability to determine the risk of debtors. A forecast generator was created as a tool to accomplish this. LÄS MER

 4. 4. "No more fucks to give" - En kvalitativ kritisk diskursanalys av Svenska Fotbollförbundets offentliga uttalanden efter två uppmärksammade händelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Mörk Johansson; Frida Lübeck; [2019]
  Nyckelord :företagsanseende; dagordningsteorin; genus; idrott; makt; kritisk diskursanalys corporate reputation; agenda-setting; gender; sport; power; critical discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research about equality between men and women within Swedish football is missing a critical perspective of how language reproduces power differences and creates a certain reality. This study aims to identify the discursive practices used by the Swedish Football Association in order to maintain unequal power relations between men and women, as well as contribute to an understanding of how language can reproduce a constructed reality. LÄS MER

 5. 5. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER