Sökning: "Depth control"

Visar resultat 1 - 5 av 493 uppsatser innehållade orden Depth control.

 1. 1. Influencer marketing i praktiken : En tvärsnittsstudie kring hur små företag framgångsrikt kan bedriva influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olle Carlsson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Marketing implementation; Influencers; Social Media; Small enterprises; SME:s; Influencer marketing; Marknadsförings implementation; Influencers; Social Media; Små företag; SME:s;

  Sammanfattning : Marknadsföring med influencers, så kallad influencer marketing, är inte enkelt och kan leda till negativa effekter om det utförs på fel sätt. Vidare begränsas små företag i större utsträckning än stora företag av resurserna budget, tid och personal och måste därmed vara selektiva och noga i sin utformning av strategi. LÄS MER

 2. 2. There is something new under the sun: A Qualitative Study on how Corporations in Northern Europe buy Rooftop Solar PV

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anna Nävermyr; Christopher Sidgwick; [2022]
  Nyckelord :Green adoption; Rooftop solar PV; TOE framework; Organisational Buying Process;

  Sammanfattning : Corporations play a vital part in accelerating the transition to a renewable energy system which is a crucial sector to decarbonise to be aligned with the Paris Agreement. One way in which they can contribute to the transition is through the deployment of rooftop solar PV plants that produce renewable electricity. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av en pandemi… : Har distansarbete kopplat till pandemin skapat mer “worklife balance” eller har det resulterat i ett mer gränslöst arbete? - En kvantitativ studie ur ett medarbetarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nicklasson; Emelie Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; arbetsvetenskap; ledarskap; worklife balance; arbetsmiljö; distansarbete;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how employees have experienced telework during covid 19. All people around the world were affected and still are today in different ways of the largest virus infection to date in modern times where healthcare was one of the activities most heavily burdened. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av induktionshärdning för automatiserad processtyrning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Morgan Sten; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport granskar hur härdzonen hos vevaxlar påverkas av ändrade processparametrar i induktionshärdningsprocessen. Uppvärmningsdelen av härdningsprocessen har studerats med en infraröd värmekamera för att se hur temperaturkurvorna varierar när processparametrar ändras. LÄS MER

 5. 5. Aluminiumbehandling som sjörestaureringsåtgärd i Stora och Lilla Ullfjärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Maja Sellergren; [2022]
  Nyckelord :Aluminum treatment; lake restoration; algal blooms; Bayesian decision analysis; Aluminiumbehandling; sjörestaurering; algblomning; bayesiansk beslutsanalys;

  Sammanfattning : Stora och Lilla Ullfjärden är två sjöar som tillhör den innersta delen av en vik i Mälaren. Här har den höga fosforbelastningen länge varit ett problem då den leder till kraftig algblomning varje år. LÄS MER