Sökning: "Deregulation"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet Deregulation.

 1. 1. Leder pristaket till att det byggs färre tak?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Denise Livijn; Dennis Dracke; [2019]
  Nyckelord :​Rent regulation; dwelling stock; rent level; misallocation; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this essay an econometric analysis has been made to examine how the swedish dwelling stock is affected by the rent regulation in Sweden as well as investigate if the regulation affects the rent level. The study observes Sweden, Norway, Belgium and The United Kingdom between the years of 1995 - 2015. LÄS MER

 2. 2. Effekter av marknadshyror i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
  Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

  Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation genom frivilliga upplysningar : En studie om kommunala bolags årsredovisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Brinkenberg; Louise Ståhl; [2019]
  Nyckelord :communication; annual report; voluntary disclosure; voluntary information; public sector; kommunikation; årsredovisning; frivilliga upplysningar; frivillig information; kommunala bolag;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner startar allt fler företag. Tillsammans omsätter dessa företag sammanlagt 200 miljarder kronor och utgör en viktig del av en kommuns ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Enhancing an airline’s internal marketing to improve service quality and customer loyalty : A qualitative study expanding the Internal Marketing Model based on the case of Germania.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Daniela Westerlund; Hilz Leila; Paula Schmidt; [2019]
  Nyckelord :Service Quality; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; Service Marketing; Internal Marketing; Airline Industry; Employee Motivation; Employee Empowerment;

  Sammanfattning : Background: Due to the deregulation of the European airline industry within the 1980’s, competition between airlines has intensified greatly. The emergence of low-cost carriers has given rise to the competition on price. LÄS MER

 5. 5. Traditionella taxiföretag och innovativa substitut : En analys av den teknologiska utvecklingens betydelse för taximarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Nina Eliasson; Evelina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Structure-Conduct-Performance model SCP ; Technological development; Applications; Taxi companies; Substitutes; Deregulation; Stockholm; Structure- Conduct-Performance modellen SCP ; Teknologisk utveckling; Applikationer; Taxibolag; Substitut; Avreglering; Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Taximarknaden har varit, och är, under förändring. Till följd av den teknologiska utvecklingen har nya aktörer och substitut etablerat sig på marknaden. Uber, Bzzt och Lime är endast tre av de företag som vuxit fram under de senare åren. LÄS MER