Sökning: "Derome Skog AB"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Derome Skog AB.

 1. 1. Markägares val av skogspartner :

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Emil Ekdal; [2013]
  Nyckelord :Derome Skog AB; roundwood market; private forest owners; harvest; sell their forest; timber price.; Derome Skog AB; skogsägare; timmerpris; sälja virke; skogspartner;

  Sammanfattning : Derome Skog AB is a purchase company whose main task is to provide Derome Timber's sawmills in Halland with timber raw material. Because of the very hard competition in the roundwood market it is important to know what kind of purchase offers are required in order to buy a valuable product from forest owners. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för betalningsgrundande skördarmätning hos Derome Skog AB

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Andréas Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Betalningsgrundande skördarmätning; medeldiameter; virkesmätning;

  Sammanfattning : På Derome Skog AB vill man öka sitt användande av skördarmätning som betalningsgrund vid virkesaffärer. Anledningen till att man vill öka användandet är att det finns möjlighet att minska kostnaderna för virkesmätningen samt att det är en snabbare metod att mäta timmer, i dagsläget är stockmätningen en flaskhals på Deromes sågverk. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av Derome Skog AB´s råvaruinköp

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Emma Svensson; [2008]
  Nyckelord :Derome Skog AB; virkesår; råvaruinköp; PEFC- certifiering; uppskattad volym; verklig volym; LKF län; kommun; församling ;

  Sammanfattning : Denna rapports mål är att få en geografisk överblick över vilka församlingar Derome Skog AB gör många respektive få råvaruinköp i. Hur mycket den verkliga volymen skiljer sig från den uppskattade, samt hur stor andel av antalet inköp som är PEFC – certifierade. LÄS MER