Sökning: "Desalination"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Desalination.

 1. 1. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 2. 2. Avsaltning utanför kommunalt verksamhetsområde för allmänt VA

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Klaudia Bujak; [2020]
  Nyckelord :Desalination; water law; Baltic Sea; drinking water; desalination technologies; Avsaltning; vattenjuridik; Östersjön; dricksvatten; avsaltningstekniker;

  Sammanfattning : Sverige har generellt god tillgång till vatten, dock varierar vattentillgången och vattenanvändningen inom olika områden runtom i landet och lokala vattenbrister kan förekomma. Vattenbristen drabbar i första hand befolkning med enskild vattenförsörjning som får dricksvatten från enskilda vattentäkter, vanligen grundvattenbrunnar. LÄS MER

 3. 3. Techno Economic Analysis of Reverse Osmosis Combined with CSP + PV in Kuwait

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Olof Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Solar Desalination; CSP; PV; RO; CSP PV; CSP PV RO;

  Sammanfattning : Seawater desalination plays an important role when fighting the freshwater scarcity that many places around the world are currently facing. The increasing need for desalinated water is followed by a high energy demand. LÄS MER

 4. 4. Climate Adaptation Strategies and Projections on Water Discharge in the Euphrates-Tigris River Basin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Marika Mourujärvi; [2020]
  Nyckelord :Climate Adaptation: Climate projections: Water Discharge: Transboundary Issues: Euphrates-Tigris River Basin: Middle East; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to analyse the climate adaptation strategies regarding water resources in the regional context of the three major riparians of the Euphrates and Tigris rivers: Turkey, Syria and Iraq. The objectives are: to base the analysis on the criteria benefit, consequences and limits to the social as well as the technical factors affecting the water availability and to use WW-HYPE, which is a HBV based model, to support literature on climate projections in the area. LÄS MER

 5. 5. Concentrator photovoltaics combined with reverse osmosis and membrane distillation for high-efficiency desalination and electricity production

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Novalie Hou; Sofie Jiang; [2020]
  Nyckelord :Water desalination; concentrator photovoltaics; reverse osmosis; membrane distillation; membrane desalination technologies; integrated system; CPV cost; avsaltningsteknologi; koncentrerade solceller; omvänd osmos; membrandestillation; avsaltning med membran; integrerat system; CPV kostnad;

  Sammanfattning : This project is a bachelor thesis and aims to study the integration of concentrator photovoltaics (CPV), reverse osmosis (RO) and membrane distillation (MD) for water desalination and purification. In this report, an introduction of the need for efficient water desalination is presented. LÄS MER