Sökning: "Desert"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet Desert.

 1. 1. Dynamics of net primary production and food availability in the aftermath of the 2004 and 2007 desert locust outbreaks in Niger and Yemen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emma Bylund; [2021]
  Nyckelord :geography; GIS; desert locust outbreak; NPP; food availability; livelihood zones; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The knowledge of desert locust plagues goes back to biblical times but it is just as relevant in 2020 with an ongoing outbreak in East Africa and the Middle East. The locusts pose a threat to agriculture, and by extent food availability, due to their high appetite, diverse diet and ability to migrate long distances in large swarms. LÄS MER

 2. 2. Terra Nova : Mobility For The Future of The Planet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :David Wolter; [2021]
  Nyckelord :Future Mobility; Lighter Than Air Technology; Sustainable Design; Vertical Mobility; Speculative Design;

  Sammanfattning : The project is inspired by the idea of trying to simplify and create understanding on a broader level regarding the issues of climate change within the author’s field of design. How can design help us understand the relevance of acting now by visualizing how a potential future might look if action is not taken. LÄS MER

 3. 3. Kan miljöberikning öka baktriska kamelers (camelus bactrianus) användning av sitt utomhushägn : en observationsstudie på Furuviksparken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Morén; [2021]
  Nyckelord :baktrisk kamel; miljöberikning; Camelus bactrianus; djurpark; Furuviksparken; hägnutnyttjande; utomhushägn;

  Sammanfattning : The Bactrian camel is a desert animal especially adapted to the harsh environment it lives in. It is part of the Camelidae family and exists as a wild species (Camelus ferus) and as a domesticated species (Camelus bactrianus). LÄS MER

 4. 4. Kan kombinerade vapen förklara framgång på taktisk nivå?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Carl-Johan Ribberström; [2021]
  Nyckelord :kombinerade vapen; Robert Leonhard; Operation Desert Storm; Yom Kippur-kriget; taktisk framgång;

  Sammanfattning : Recent aggressions and geopolitical insecurities in the Baltic region have made it necessary for the Swedish armed forces to change their focus from an international defense policy to a territorial defense strategy. This change focuses mainly on strengthening the defensive capabilities of the Swedish armed Forces by reshaping the brigade structures with a focus on combined arms warfare in conjunction to maneuver warfare. LÄS MER

 5. 5. Dr. Eleine Mad

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Madeleine Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :mjjgkjacb; longing; desire; pang; aj; worlds; shark; genital symbol; female sexuality; worlds content; the tale of M; Doctor M; mad; life; artifact; animals; figures; emotional states; red; existentialism; epicenter; dog; mythology; folk beer; whistle; closeness; aversions; seeker; collector; myntare; stagnation; hibernation; intuition; sausage soup; majdalakdemlsmikopa; Delop; Cow; Lice; snake; hare; sheep; ödel oktor; threat; antipathy; empathy; fear; performance; function; allow; belief; clitoral; heroes; monsters; pink; components; situation; dual nature; euphoria; bic-pens; reality; violence; desert; sea; AQB; brain; holistics; social codes; self; fairy tale space; blue; horse; hell; gotland; dizzying; flourish; anthropomorphic; jewels; death; plaster spiders; commit; survive; frog; whale; bear; purpose; communication; wild; fascination; animal; incomparable; monster; ugly; disturbed; perspective; marauder; green; symbolism; who; suffer; anger; reverence; gods; recast; transformation; yellow; pry; entrance; interest; alternative; insignificant; rigid; position of power; as; disease; real; added; disgusting; wake up; doubt; mourn; pray; images; horror; plants; rock; stop; mjjgkjacb; längtan; åtrå; pang; aj; världar; haj; världsallt; könssymbol; kvinnlig sexualitet; världarnas innehåll; sagan om M; Doktor M; mad; livet; artefakt; djur; figurer; känslomässiga tillstånd; röd; existentialism; epicentrum; hund; mytologi; folköl; vissla; närhet; aversioner; sökare; samlare; myntare; stagnation; dvala; intuition; korvsoppa; majdalakdemlsmikopa; Delop; Ko; Löss; orm; hare; får; Ödel Oktor; hot; antipati; empati; rädsla; föreställning; funktion; tillåta; tro; klitorala; hjältar; monster; rosa; världar; komponenter; situation; dubbla natur; eufori; bic-pennor; verkligheten; våld; öken; hav; A.Q.B; hjärna; holistisk; sociala koder; självet; sagorymd; blå; häst; helvete; Gotland; vimmelkantig; florera; antropomorf; juveler; döden; plåsterspindlar; vägvisare; begå; överleva; groda; val; björn; syfte; kommunicering; vild; fascination; djurisk; makalös; vidunder; ful; störd; perspektiv; marodör; grön; symbolism; vem; genomlida; ilska; vördnad; gudar; omstöpt; sammandrabbningar; transformation; gul; bända; ingång; intresserar; alternativ; oväsentlig; stel; maktposition; som; sjukdom; verkligt; tillsatt; äcklig; vakna; tvivla; sörja; be; urbilder; skräck; växter; rock; stopp;

  Sammanfattning : Dr. Eleine Mad är Madeleine Jacobsssons talesperson för dom vetenskapliga och paranormala upptäckter som uppstår i hennes världar. Hon beskriver innehåll, teknik och estetik utifrån ett kategoriseringssytem där konsten delas upp som olika typer av komponenter och därefter avkodas dessa allteftersom. LÄS MER