Sökning: "Design Sprint"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Design Sprint.

 1. 1. Fragment-screening by X-ray crystallography of human vaccinia related kinase 1

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Yousif Ali Rashid Majid; [2020]
  Nyckelord :Fragment based drug discovery; X-ray crystallography; screening; vaccinia related kinase 1; crystal optimization; fragment library design; differential scanning fluorimetry; Sprint Bioscience;

  Sammanfattning : Fragment-screening by X-ray crystallography (XFS) is an expensive and low throughput fragment drug discovery screening method, and it requires a lot of optimization for each protein target. The advantages with this screening method are that it is very sensitive, it directly gives the three-dimensional structure of the protein-fragment complexes, and false positives are rarely obtained. LÄS MER

 2. 2. Vad en organisation behöver förstå för att tillämpa Design Sprint i förändring av produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Max Angenuis; Daniel Harrysson; [2020]
  Nyckelord :Change in organization; Design methodology; Design Thinking; Design Sprint; Design Management; Förändring i organisation; Designmetodik; Design Thinking; Design Sprint; Design Management;

  Sammanfattning : Organisationer genomgår ständigt förändring för att utveckla nya produkter och för att förbli relevanta på marknaden. Ett tillvägagångssätt som organisationer kan tillämpa för att genomföra förändringar av produkter är metoder inom Design Thinking. LÄS MER

 3. 3. Service Design for a Sustainable Food Consumption : Bridging Gaps between the Food Source and the Kitchen

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Wiktor Bjellebeck; Sebastian Peldius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The client of this thesis is Electrolux and the department Electrolux Innovation. The supervisors from the company are Camila Serpa Soares and Tove Chevalley. LÄS MER

 4. 4. Användarcentrerad Gruvmaskinstyrning 2030 : Design av Extended Reality gränssnitt för ökad effektivitet och säkerhet i underjordsgruvor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Sjödahl; Felix Svanbäck; [2020]
  Nyckelord :Extended Reality; Augmented Reality; Teknisk Design; Framtidsprognos; Gruvdrift; Automation; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : The history of Swedish mining industry goes far back in time and is today one of Sweden's largest exports. Epiroc Industrial Design Competence Center in Örebro is constantly working to develop solutions for safer and more efficient mines. LÄS MER

 5. 5. Virtual Reality for Prototyping Personalization of an Autonomous Drive Context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Isak Amundsson; Felicia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Prototyping; Autonomous Drive; Virtual Reality; Bodystorming; User Experience; Design Process; Generation Y; Design Sprints; Interaction Design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of Autonomous Drive is escalating, but designing for User Experience in autonomous vehicles remains a challenge since there are no such vehicles out on the commercial market today. Designers are struggling to gain customer insights since the target customers never tried such a product. LÄS MER