Sökning: "Design för demontering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Design för demontering.

 1. 1. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 2. 2. Designförslag till en skopelevator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Skopelevator; Betongindustri; Ballast;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på företaget Röbäcks Sweden AB, som arbetar inom betongindustrin. Röbäcks mål är att sälja kompletta betongfabriker med tillhörande styrsystem som kan vara mobila eller stationära. Utöver att producera betongfabriker tillverkar Röbäcks det mesta inom mekanisk konstruktion till kundens förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Projektering för demontering och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kalle Hull; David Segerberg; [2019]
  Nyckelord :Design; Deconstruction; reuse;

  Sammanfattning : Ett hållbart tänkande blir allt viktigare i dagens samhälle. EU-kommissionen har beslutat att resurser ska användas på ett mer effektivt sätt för att främja en hållbar utveckling. Inom byggbranschen kan detta handla om Design for Deconstruction (DfD), vilket kan översättas till projektering för demontering. LÄS MER

 4. 4. På vilket sätt påverkar demonteringsbara byggnationer byggbranschen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anna Kryvoruchko; Marah Özacar; [2019]
  Nyckelord :design for deconstruction; design for disassembly; projektering för demontering; återanvändning; återvinning; hållbart byggande; circulär modell; återbruk;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatts behandlar hur demonteringsbara byggnationer påverkar byggbranschen. Syftet är att ta reda på totalentreprenörernas syn på Design for Deconstruction (DfD), eller som det kallas på svenska projektering för demontering, i den svenska byggsektorn. LÄS MER

 5. 5. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER