Sökning: "Design fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Design fiction.

 1. 1. Alla individer är delaktiga i en maktrelation : Skönlitteratur och lärarhandledningar i ett kritiskt litteracitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; fiction; teacher’s manual; domination; diversity; design; kritisk litteracitet; skönlitteratur; lärarhandledning; makt; mångfald; design;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöks hur makt manifesteras i tre skönlitterära verk och hur bokförlagens lärarhandledningar till respektive verk beaktar de frågor om makt som manifesteras. De skönlitterära verken är anpassade för mellanstadiet och har uppmärksammats ute i verksamheten av oss skribenter. LÄS MER

 2. 2. Influencing identity through objects in ‘constructed realities’ : The role of a ‘diegetic prototype’ in influencing a person's sense of identity in relation to nature

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Mia Shu; [2020]
  Nyckelord :identity; environmental identity; human-nature connection; speculative design; design fiction; diegetic prototype; transition design; food; home;

  Sammanfattning : Human-nature connection is recognized for its importance for our well-being, development of our environmental identity, and potentially leading to pro-environmental behaviour due to the support of an individual’s intrinsic values. However, the fostering of this connection is not supported and being implemented within society at large. LÄS MER

 3. 3. Kriskommunikation i det digitala samhället

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Daniel Jemth; Ebba Silversnö; [2020]
  Nyckelord :Crisis communication; Digitisation; Social media; Design fiction; Diegetic prototypes; Kriskommunikation; Digitalisering; Sociala medier; Designfiktion; Diegetiska prototyper;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att påpeka några av de möjligheter som digitaliseringen bidrar till, genom att bland annat lyfta smartphones och sociala medier som en potentiell kanal för utökad kriskommunikation. I en krissituation är kommunikation av yttersta vikt. LÄS MER

 4. 4. The Testing Bureau – Creating a climate fiction game to influence the narrative of climate change

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mårtensson Ellen; [2020]
  Nyckelord :Climate Fiction; Interactive Fiction; Climate Change; Storytelling; Text-based games; Interaction Design; The Shared Socio-economic pathways; SSP; Speculative Design; Game design;

  Sammanfattning : The stories humans tell and are told about climate change matters in our understanding of the phenomena, and have an impact on how we act in relation to it. However, climate fiction video games are few in numbers. LÄS MER

 5. 5. Living with Fire : How can we live with and contain wildland fires in the age of the pyrocene?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Elias Thaddäus Pfuner; [2020]
  Nyckelord :design; concept; design fiction; Flir; wildfire;

  Sammanfattning : Wildland fires are a natural process from nature. Even though they are natural, humans inherently fear them and started to suppress them until recent years successfully. More and more countries are seeing unprecedented fires all around the globe. LÄS MER