Sökning: "Designfiktion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Designfiktion.

 1. 1. Kriskommunikation i det digitala samhället

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Daniel Jemth; Ebba Silversnö; [2020]
  Nyckelord :Crisis communication; Digitisation; Social media; Design fiction; Diegetic prototypes; Kriskommunikation; Digitalisering; Sociala medier; Designfiktion; Diegetiska prototyper;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att påpeka några av de möjligheter som digitaliseringen bidrar till, genom att bland annat lyfta smartphones och sociala medier som en potentiell kanal för utökad kriskommunikation. I en krissituation är kommunikation av yttersta vikt. LÄS MER

 2. 2. Smarttelefonen: En blick mot framtiden : när vetenskapliga fakta, design och fiktion blir ett

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Simon Persson; Simon Larsson; [2019]
  Nyckelord :Design fiction; Speculative design; Diegetic prototypes; Smartphone; Smartphone use; Internet of Things; Designfiktion; Spekulativ design; Diegetiska prototyper; Smarttelefon; Smarttelefonanvändning; Internet of Things;

  Sammanfattning : I den här undersökningen utforskar vi hur användande av smarttelefoner skulle kunna se ut inom en nära framtid. Med designfiktion som grundpelare och förhållningssätt, verklighetsproducerar vi diegetiska prototyper som med sina utseendemässiga egenskaper och funktionaliteter, berättar om en möjlig framtida värld av smarttelefonanvändning. LÄS MER

 3. 3. En posthumanistisk animerad framtid

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Robin Ahlqvist; Djerf Raymond; [2018]
  Nyckelord :Posthumanism; Designfiction; Technological Development; Animation; Sound Design; Posthumanism; Designfiktion; Teknologisk utveckling; Animation; Ljuddesign;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker hur man med animering och ljuddesign i en designprocess kan illustrera en jämställd och ansvarsfull teknologisk framtid utifrån posthumanistiska teorier och filosofier. Under arbetets gång har vi undersökt animationsmetoder, deltagande design, ljuddesign och teknik samt den teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Släktskapet till icke-människor : En familj av hybrider

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Pontus Johansson; Andreas Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Interface; Cyborg; Companion Species; Posthuman; Companion; String figures; Gränssnitt; Cyborg; Följeslagande arter; Posthuman; Kompanjon; Snörlekar;

  Sammanfattning : Vi vill med det här kandidatarbetet problematisera människans distanstagande från dess släktskap och samevolution med djur och maskiner. Tillsammans med bland annat Donna Haraways cyborgfenomen, följeslagande arter och snörlekar vill vi påvisa samhörigheten mellan medvetna varelser. LÄS MER

 5. 5. Embodied Voices : Gestaltning som en makt-teknologi

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Isabelle Losonci; [2017]
  Nyckelord :Narrative ownership; appropriation; situated knowledges; stereotypes; embodiment.; Narrativ äganderätt; appropriering; situerad kunskap; stereotyper; embodiment.;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet syftar till att synliggöra länken mellan kroppen och narrativet, och i utförandet belysa och problematisera befintliga maktstrukturer som reproduceras i medietekniska gestaltningar. Genom begreppen situerad kunskap och embodiment reflekterar jag över ifall berättelser, likt kunskap, kan berikas genom akten av begränsning och vad som sker när berättelser färdas från sin originella kontext till en annan. LÄS MER