Sökning: "Designtänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Designtänkande.

 1. 1. Oförutsedda händelsers påverkan på företags leveranskedjor : inom B2B marknaden

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Brunngård; Li Freidlitz; Lydia Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :SCRM; Covid-19; oförutsedda händelser; leveranser; flexibilitet; container och leveranskedja;

  Sammanfattning : När Covid-19 pandemin drabbade samhället skedde det en omställning såväl nationellt som internationellt. Vardagen som alla varit vana vid var inte längre densamma, men, även världshandeln blev påverkad. Oförutsedda händelser som detta sker när man minst anar det och man kan inte förutse vad konsekvenserna av dem kommer bli. LÄS MER

 2. 2. Concept Design and Prototyping of a Test Rig for In Vitro Hemolysis Assessment of Pulsatile Blood Pumps : A design with an Improved Blood Filling and De-airing Interface

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Yun-Ting Lee; [2022]
  Nyckelord :Hemolysis assessment; test rig design; mock loop; pulsatile flow blood pumps; blood filling and de-airing processes; Hemolysbedömning; testriggdesign; mock loop; pulserande blodpumpar; blodfyllning och avluftningsprocesser;

  Sammanfattning : Hemolysis assessment of heart pumps is necessary to be carried out before progressing to clinical trials. Blood pump hemolysis assessment standards, such as ASTM F1830 and F1841, were initially based on continuous flow pumps and included the pulsatile flow pumps later in 2019. LÄS MER

 3. 3. A Tool Prototype Supporting Risk-Based Testing in Agile Embedded Software Development

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Saef Jasem; [2022]
  Nyckelord :Risk-Based Testing; Risk Analysis; Qualitative Research; Risk Management Tools; Design Thinking; Riskbaserad Testning; Riskanalys; Kvalitativ forskning; Riskhanteringsverktyg; Designtänkande;

  Sammanfattning : Risk-Based Testing is a testing approach in software development that involves identifying, analyzing, controlling, testing, and reporting risks. The strategy provides several benefits and helps companies control risks and manage them effectively. LÄS MER

 4. 4. Komplexa underrättelseproblem : Utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Markus Barth; Daniel Borgström; [2022]
  Nyckelord :complexity; complex problems; intelligence problems; Swedish Armed Forces; Sensemaking; Military Design Thinking; komplexitet; komplexa problem; underrättelseproblem; Försvarsmakten; Sensemaking; Militärt Designtänkande;

  Sammanfattning : Vår omvärld ses som alltmer komplex, hoten är mångfacetterade och spänner över alla domäner och konfliktnivåer. Underrättelsetjänsten är den funktion inom försvaret som särskilt ställs inför uppgiften att förstå och tolka komplexa problem, inte minst när den ska prognostisera händelseutvecklingar. LÄS MER

 5. 5. Visual mapping in AI interfaces: to establish trust in explainable AI in mammography

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ebba Bergström; [2022]
  Nyckelord :Information design; Visual communication; Artificial intelligence; Mammography;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a broad topic that many researchers and stakeholders want to implement into their daily tasks. There are expectations to implement AI in hospitals, starting with mammography centers. But there is a need to guarantee that it will be efficient and safe to use, and that requires a lot of research. LÄS MER