Sökning: "Desinformation"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Desinformation.

 1. 1. Jag kan ta en pizzaslice och ett barn ifrån källaren tack! - En kritisk studie om desinformation och Pizzagate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kasper Vikström; [2023-05-16]
  Nyckelord :Desinformation; Twitter; Spridning; Pizzagate;

  Sammanfattning : Pizzagate; How has the conspiracy theory been received by Twitter users? With this degree project, I will examine the fake news "Pizzagate" that was spread on Twitter in 2016 during the US presidential election, to then see what reception the misinformation received and how wildly it was spread by internet users. The purpose of this essay is to highlight the importance of source evaluation when using social media and that you, as a user, have an obligation to review the material before sharing. LÄS MER

 2. 2. HUR FÖRHÅLLER SIG EUROPAPARLAMENTET TILL DESINFORMATION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacob Weissglas; [2023-03-01]
  Nyckelord :Europaparlamentet; partigrupper; desinformation; aktörer; spridning; problem; åtgärder;

  Sammanfattning : The phenomenon of disinformation has become a more salient issue in recent years, so far however, both Europe and the EU have been somewhat spared from this compared to, for example, the US. However, this does not mean that Europe will continue to be untouched from this harmful phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Informationskriget & det journalistiska ansvaret : En kritisk diskursanalys av svenska alternativmediers rapportering om kriget i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Angelica Jakobsson; Tilde Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Alternativmedia; desinformation; krigsrapportering; kritisk diskursanalys; Ryssland; Ukraina.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra högerorienterade alternativmedier, Samnytt, Nyheter Idag, Nya Dagbladet och Fria Tider, rapporterade om kriget i Ukraina utifrån sex nyhetshändelser. Sammanlagt har 22 artiklar analyserats genom en kritisk diskursanalys. Samtliga artiklar är hämtade från alternativmediernas egna sajter. LÄS MER

 4. 4. #slutakidnappavårabarn - socialtjänstens hantering av felaktig information. En kvalitativ studie om enheten för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ariana Sinistaj; Linda Engström; [2023]
  Nyckelord :social media and social work; misinformation; misinformation strategies; incorrect information management; child protection services sociala medier och socialt arbete; desinformation; desinformationsstrategier; hantering av felaktig information; enheten för barn och familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social service handles incorrect information about them that is spreading on social media. This study is based on a qualitative method. In order to achieve the purpose of this work, the focus has been on the unit of child protection services and seven social workers have been interviewed. LÄS MER

 5. 5. En digital enkätstudie om hur sociala medier används för att söka information om hälsa, matvanor och livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Amy Rönnholm Barnes; Lisa Geholm; [2023]
  Nyckelord :Hälsa; sociala medier; matvanor; livsmedelsval;

  Sammanfattning : Bakgrund Sociala medier har blivit en integrerad del av mångas vardagliga liv och påverkar hur människor kommunicerar, delar information samt interagerar med varandra. Det är även en plats där desinformation sprids och det är därför viktigt att förstå hur budskap som spridsvia sociala medier påverkar följarnas liv. LÄS MER