Sökning: "Desirée Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Desirée Bengtsson.

 1. 1. Enhetschef - ett komplext uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Desirée Bengtsson; Hanna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; enhetschef; socialförvaltning; offentlig sektor; kvalitativ innehållsanalys; deltagande ledarskap; delegering; handlingsutrymme; handlingsfrihet; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Omvärldens snabba förändringstakt har bidragit till att det idag ställs högre krav på kommunernas socialtjänster. En utmaning är de nya krav som ställs på ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Demand management : Preferred options from the customer’s point of view regarding the rural hotel industry

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Lina Bengtsson; Desirée Valler; [2012]
  Nyckelord :Demand management;

  Sammanfattning : Master thesis in marketing written in spring 2012 at the LinnæusUniversity, Växjö, Sweden. Authors: Lina Bengtsson and Desirée Valler Examiner: Professor Mosad Zineldin                 Tutor: Professor Anders Pehrsson Title: Demand management - Preferred options from the customer’s point of view regarding the rural hotel industry Introduction: If demand and capacity is not in line, dissatisfaction can occur among the customers. LÄS MER

 3. 3. Launching a new-to-the-world product

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Lina Bengtsson; Desirée Valler; Kristian Gjurovski; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Launching a new-to-the-world product Background: Innovation is something that continuously leads to new knowledge and technologies. A vital step for an innovation is to actually launch it as a product. If the launch would be improved, the rate of success would increase. LÄS MER

 4. 4. NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VARA NY I SIN YRKESROLL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Bengtsson; Desirée Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Nyutexaminerade; Sjuksköterskor; Övergång; Intervjustudie; Upplevelser;

  Sammanfattning : Det har visats att nyutexaminerade sjuksköterskor har vissa svårigheter att direkt känna sig bekväma i sin nya yrkesroll. Sjuksköterskorna uppnår kraven från verksamheternas sida men det är inte utan att både verksamheterna och sjuksköterskorna själva har påpekat brister i utbildningens struktur främst när det handlar om medicinskt och praktiskt kunnande. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter med att redovisa enligt IAS/IFRS

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Desirée Bengtsson; Ellinor Hedman; Madelene Sundqvist; [2008]
  Nyckelord :IAS; IFRS; Redovisning;

  Sammanfattning : Börsnoterade europeiska företag ska från och med 1 januari 2005 tillämpa de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU. Standarderna benämns International Accounting Reporting Standard, IAS och International Financial Reporting Standard, IFRS. LÄS MER