Sökning: "Desirée Ljungdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desirée Ljungdahl.

  1. 1. Att arbeta med ämnesintegration

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Nick Appelqvist; Desirée Ljungdahl; [2020]
    Nyckelord :kunskapsöversikt; ämnesintegration; temabaserat lärande; idrott och hälsa;

    Sammanfattning : I läroplanen för gymnasiet står det att det är lärarens ansvar att ge eleverna en möjlighet till ämnesövergripande arbete för att reflektera runt yrkeslivets gränsöverskridning (Skolverket, 2011). Som blivande lärare i idrott och hälsa samt naturkunskap ser vi flera gemensamma områden som skulle kunna integreras med varandra. LÄS MER