Sökning: "Desirée Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Desirée Nilsson.

 1. 1. Cyborgkvinnan och korrespondenserna : Posthumanism och esoteriska inslag i Majgull Axelssons  roman Aprilhäxan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Posthumanism Esoterism Cyborg;

  Sammanfattning : Syftet med studiet är att undersöka hur romanens protagonist kan läsas som en posthumanistisk karaktär, där det granskas hur hon relaterar till Haraways cyborg, men också till delar av Barads teori om agentiell materialism. En alternativ läsning utförs genom att granska karaktären utifrån ett esoteriskt perspektiv, där tonvikten ligger på andliga inslag. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förhålla sig till spelets regler: En kvantitativ studie om konsumenters uppfattning av onlinekasinoreklam på TV i Sverige.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Desirée Nilsson; Rina Weinman; [2019]
  Nyckelord :Attityd till reklam; Attityd till spel; Måttfullhet; Spelreklam; Theory of Reasoned Action;

  Sammanfattning : I samband med avregleringen av det svenska spelmonopolet i januari 2019 skärptes reglerna för marknadsföring av spel och kravet om måttfullhet kom att bli omdebatterat. Det svenska folkets missnöje med rådande spelreklam motiverar studiens syfte att undersöka hur konsumenter upplever onlinekasinoreklam på TV. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av fenomenet matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Björklund; Désirée Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; Kategoriskt perspektiv; Matematiksvårigheter; Relationellt perspektiv; Språkets betydelse;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare och speciallärare kan se på fenomenet matematiksvårigheter och även hur de arbetar för att främja elevers matematikkunskaper men även hur de arbetar för att förhindra att elever hamnar i matematiksvårigheter. Vi valde att inrikta oss på detta fenomen eftersom vi har stött på elever som befinner sig i dessa svårigheter och vi känner att vi vill ha mer kunskap inför vårt framtida yrke. LÄS MER

 4. 4. Locus of control och aggressioner vid datorspelande. : Finns det någon koppling?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Desireé Nilsson; Therese Åkerlind; [2016]
  Nyckelord :datorspel; aggressioner; kontrollokus; locus of control;

  Sammanfattning : Aggression är en känsla och beteende som visar sig både i kroppsliga uttryck, som muskel spänningar, och förändringar i humöret för att antingen skydda sig mot hot eller försöka försvara sin känsla av kontroll. Studien undersökte hur individer som spelade våldsamma datorspel uppfattade sin aggression, och ifall kontrollokus (locus of control) hade betydelse för fyra olika typer av aggressioner, verbal, fysisk, intern eller extern. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors emotionella omvårdnadsbehov vid missfall: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Nilsson; Desiree Persson; [2014]
  Nyckelord :Kvinna; missfall; omvårdnad; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För kvinnor som genomgått ett missfall var sorg en av de främsta känsloreaktionerna, där tomhet över den förlorade graviditeten och det framtida familjelivet uppstod. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors emotionella omvårdnadsbehov efter ett missfall. LÄS MER