Sökning: "Desirée Pettersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Desirée Pettersson.

 1. 1. Stödmatning av inappetent katt : olika metoders förekomst och hur de fungerar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Desirée Ljungberg; Anna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :esofagussond; inappetens; katt; nossvalgsond; stödmatning;

  Sammanfattning : Inappetens är ett vanligt förekommande problem hos katt och en av de vanligaste orsakerna till att kattägare uppsöker veterinär. Denna studie omfattar en litteraturstudie om de vanligaste sjukdomarna som kan leda till inappetens hos katt samt en översiktlig beskrivning av olika stödmatningsmetoder med fokus på sonder och deras användningsområden. LÄS MER

 2. 2. NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VARA NY I SIN YRKESROLL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Bengtsson; Desirée Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Nyutexaminerade; Sjuksköterskor; Övergång; Intervjustudie; Upplevelser;

  Sammanfattning : Det har visats att nyutexaminerade sjuksköterskor har vissa svårigheter att direkt känna sig bekväma i sin nya yrkesroll. Sjuksköterskorna uppnår kraven från verksamheternas sida men det är inte utan att både verksamheterna och sjuksköterskorna själva har påpekat brister i utbildningens struktur främst när det handlar om medicinskt och praktiskt kunnande. LÄS MER