Sökning: "Desirée Svensson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Desirée Svensson.

 1. 1. Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Ida Svensson; Desirée Bard; [2021]
  Nyckelord :College; Global epidemic; Occupational imbalance; Occupational therapy; Aktivitetsobalans; Arbetsterapi; Global Epidemi; Högskola;

  Sammanfattning : Titel: Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur studenter på en svensk högskola upplever aktivitetsbalans och dess påverkan på stress under pandemin covid-19. LÄS MER

 2. 2. CSR och earnings management - agerar företagsledningen etiskt eller opportunistiskt? : En kvantitativ studie på kontinentaleuropeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marcus Hansson; Desirée Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; earnings management; AEM; REM; IFRS; CSR; earnings management; AEM; REM; IFRS;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är ett högaktuellt och viktigt ämne för företagen och deras intressenter. Då högre CSR- aktiviteter anses vara relaterat till etiskt agerande företagsledningar undersöker studien om företagens ledningar utnyttjar detta i försök att dölja omoraliska aktiviteter i form av earnings management. LÄS MER

 3. 3. Applikation för Rangordning av Uppdragstagare Baserat på Avstånd (ARUBA) : Fasbros IT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Desireé Björkman; Haubir Mariwani; Tim Svensson; [2017]
  Nyckelord :ARUBA; API; Geokodning;

  Sammanfattning : Att skicka rätt agent till rätt uppdrag är fundamentalt för förmedlingsbolag. För att garantera att detta sker på ett effektivt sätt utvecklade Fasbros IT tjänsten ARUBA som rangordnar en uppsättning agenter efter deras restid till ett uppdrag. Detta genomfördes med hjälp av Google Maps- och GraphHopper Directions API:er. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsbehov hos personer med svår demens. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Olga Soukhova; Desireé Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid omvårdnad av äldre personer med svår demens är det särskilt viktigt att sjuksköterskan förhåller sig personcentrerat. Omvårdnadsarbetet utformas utifrån personens enskilda behov, för att på så sätt bevara eller förbättra personens funktioner och bidra till ökad livskvalitet. LÄS MER