Sökning: "Desireé Hansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Desireé Hansson.

 1. 1. CSR och earnings management - agerar företagsledningen etiskt eller opportunistiskt? : En kvantitativ studie på kontinentaleuropeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marcus Hansson; Desirée Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; earnings management; AEM; REM; IFRS; CSR; earnings management; AEM; REM; IFRS;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är ett högaktuellt och viktigt ämne för företagen och deras intressenter. Då högre CSR- aktiviteter anses vara relaterat till etiskt agerande företagsledningar undersöker studien om företagens ledningar utnyttjar detta i försök att dölja omoraliska aktiviteter i form av earnings management. LÄS MER

 2. 2. Biblioterapi – en väg till ökad legitimitet? : En kvalitativ studie om sjukhusbibliotekariers syn på biblioterapeutiskt arbete.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Desirée Hansson; [2017]
  Nyckelord :Biblioterapi; sjukhusbibliotekarier; sjukhusbibliotek; hälsofrämjande arbete; bibliotekariens yrkesroll.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine how hospital librarians experience their professional role, how they currently work with literature to promote health and well-being, as well as their thoughts and feelings about working with bibliotherapy in the future. The study is based on qualitative interviews with four hospital librarians who are working with literature to promote health and well-being, and that have thoughts about what bibliotherapy could mean as a working method. LÄS MER