Sökning: "Desireé Lundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desireé Lundqvist.

  1. 1. Designdialog som arbetssätt - En fallstudie kring Bärstadsskolans utformning

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

    Författare :Annika Larsson; Desireé Lundqvist; [2015]
    Nyckelord :Designdialog; brukarmedverkan; arkitektrollen;

    Sammanfattning : I byggbranschen är tidiga skeden ett vanligt begrepp. Alltför ofta hinner brukarna inte reflektera över sina behov, krav och önskemål och entreprenörerna ges för lite tid att bidra med sina kompetenser. LÄS MER