Sökning: "Desireé Perrault"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desireé Perrault.

  1. 1. Kvinnors erfarenheter av information vid abort : PM för en kvalitativ studie

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Sandra Wahlqvist; Desireé Perrault; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER