Sökning: "Desiree Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desiree Holm.

  1. 1. Knark är bajs

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Eurenius; Fredrik Jonsson; [2007]
    Nyckelord :Reklamkampanj; case; knark;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen är en multimediaproduktion som kan nås via länk http://www.fek.uu.se/student/projekt/knark_ar_bajs/ . LÄS MER