Sökning: "Desiree Köhler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Desiree Köhler.

 1. 1. Vad styr valet av revisionsbyrå?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Elisabeth Gustafsson; Desirée Köhler; Karolina Olsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vad styr valet av revisionsbyrå? Revisionsbyråers kunder kan ha svårt att uppfatta konkreta skillnader mellan byråernas revision, då dess utformning är standardiserad. Revisionens homogena utformning, kravet på oberoende i relation med företaget som ska revideras, vissa normer vid prissättningen av revision och kravet på saklighet i marknadskommunikationen medför begränsningar för revisionsbyråerna när det gäller differentiering av revisionstjänsten. LÄS MER

 2. 2. Finansiell leasing : Redovisning off-balance - varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Elisabeth Gustafsson; Magdalena Kruslund; Desirée Köhler; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Redovisning av leasing – efter form eller substans? RR 6:99 innehåller kriterier som ger ut-rymme för tolkning. Vid redovisning av finansiell leasing ska leasingobjektet tas upp i balansräkningen och operationella leasingavtal ska redovisas i sin helhet i resultaträkningen. LÄS MER