Sökning: "Desiree Larsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desiree Larsen.

  1. 1. Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Desirée Ekdahl; Rickard Larsen; [2009]
    Nyckelord :arbetsmotivation; skriftliga medarbetarundersökning; muntliga medarbetarsamtal; butiksledare; hemelektronikbranschen;

    Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att få en djupare förståelse för vad arbetsmotivation är, att undersöka vad arbetsmotivation har för betydelse för medarbetarens prestation i arbetet och hur företag genom både muntliga och skriftliga medarbetarundersökningar kan få en uppfattning om medarbetarens arbetsmotivation.  För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod, med intervjuer som angreppssätt. LÄS MER