Sökning: "Desiree Sjöblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Desiree Sjöblom.

  1. 1. Ingen dör om jag inte svarar på ett mail : Information overload och Interaction overload genom arbetsmailen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Desirée Lind; Sara Sjöblom; [2012]
    Nyckelord :Information overload; Interaction overlod; E-post; Mail; Överbelastning; Kommunikation; Interaktion; Elektronisk kommunikation;

    Sammanfattning : I det moderna informationssamhället vi lever i, har tillgången till informations- och kommunikationsteknologin ökat och det har aldrig varit så enkelt att förmedla och ta emot information som det är idag. Detta har till stor del underlättat inom arbetslivet då det globala avståndet minskar och vi har möjlighet att arbeta från ett flertal olika platser. LÄS MER