Sökning: "Deskriptiv enkätstudie sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Deskriptiv enkätstudie sjuksköterskor.

 1. 1. Sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Alicia Austvik; Karin Blomé; [2019]
  Nyckelord :endometriosis; experience; healthcare encounters; nurses; suffering; endometrios; lidande; sjuksköterskor; upplevelser; vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än i livmodern. Endometrios kan orsaka stark smärta och ett stort lidande för den drabbade kvinnan. Forskning visar att endometriosdrabbde kvinnor upplever bristande bemötande och en okunskap från sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Attityder till och kunskap om trycksår och trycksårsprevention : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lotta Berg; [2019]
  Nyckelord :Attityder; kunskap; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett omfattande och kostsamt problem för samhället, leder till smärta och lidande hos patienterna. Trots mycket vetenskaplig fakta om ämnet fortsätter prevalensen av trycksår att vara alltför hög. LÄS MER

 3. 3. Beslutstöd i ambulanssjukvården : En enkätstudie om hänvisning av vuxna till egenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Söderberg; Viktoria Wiesel; [2019]
  Nyckelord :nurses in the ambulance service; experiences; support to make decisions; patient safety; reference; self-treatment; appropriate level of care; sjuksköterskor i ambulanssjukvården; erfarenheter; beslutstöd; patientsäkerhet; hänvisning; egenvård; optimal vårdnivå;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Patienter hänvisas idag i större utsträckning till egenvård av sjuksköterskor i ambulanssjukvården och beslutstöd finns för att hjälpa till med hänvisningen. Arbetet innebär att prioritera och bedöma vilken vårdnivå som är optimal för patienterna, vilka patienter som behöver följa med i ambulansen för ytterligare vård på vårdinrättning och vilka som kan hänvisas till egenvård. LÄS MER

 4. 4. Triageprocessen på akutmottagning : en enkätstudie om sjuksköterskors och läkares uppfattningar kring utbildning, förtroende och följsamhet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisette Fredriksson; Annika Hemström; [2019]
  Nyckelord :Triage; Triage process; Education; Confidence; Compliance; Triage; Triageprocess; Utbildning; Förtroende; Följsamhet;

  Sammanfattning : Patientflöden till Sveriges akutmottagningar ökar varje år. För att ta emot och bedöma pati­en­ter på ett patientsäkert sätt används triage. En välfungerande triageprocess är en förut­sätt­ning för ett patientsäkert arbete på akutmottagning. LÄS MER

 5. 5. Arbetsbladets baksida : en enkätstudie om hur akutsjuksköterskor uppfattar användbarheten av arbetsblad för hjärtstopp

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Diana Svenberg; John Uppfeldt; [2019]
  Nyckelord :Cardiac arrest; CPR; CPR-worksheet; Documentation; Nursing; Arbetsblad; Dokumentation; Hjärtstopp; Hjärt- och lungräddning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den grupp som behandlar hjärtstopp på akutmottagningen inkluderar bland annat en sjuksköterska som har som uppgift att dokumentera tidpunkter och åtgärder. Som hjälpmedel för detta bör dokumentationsansvarig sjuksköterska använda ett för uppgiften speciellt framtaget arbetsblad. LÄS MER