Sökning: "Deskriptiv enkätstudie sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Deskriptiv enkätstudie sjuksköterskor.

 1. 1. Triageprocessen på akutmottagning : en enkätstudie om sjuksköterskors och läkares uppfattningar kring utbildning, förtroende och följsamhet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisette Fredriksson; Annika Hemström; [2019]
  Nyckelord :Triage; Triage process; Education; Confidence; Compliance; Triage; Triageprocess; Utbildning; Förtroende; Följsamhet;

  Sammanfattning : Patientflöden till Sveriges akutmottagningar ökar varje år. För att ta emot och bedöma pati­en­ter på ett patientsäkert sätt används triage. En välfungerande triageprocess är en förut­sätt­ning för ett patientsäkert arbete på akutmottagning. LÄS MER

 2. 2. Arbetsbladets baksida : en enkätstudie om hur akutsjuksköterskor uppfattar användbarheten av arbetsblad för hjärtstopp

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Diana Svenberg; John Uppfeldt; [2019]
  Nyckelord :Cardiac arrest; CPR; CPR-worksheet; Documentation; Nursing; Arbetsblad; Dokumentation; Hjärtstopp; Hjärt- och lungräddning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den grupp som behandlar hjärtstopp på akutmottagningen inkluderar bland annat en sjuksköterska som har som uppgift att dokumentera tidpunkter och åtgärder. Som hjälpmedel för detta bör dokumentationsansvarig sjuksköterska använda ett för uppgiften speciellt framtaget arbetsblad. LÄS MER

 3. 3. Den snart färdiga sjuksköterskans kunskaper om trycksårsprevention : En enkätstudie utförd bland sistaterminsstudenter på sjuksköterskeutbildningen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linnéa Hultén; Johan Jaxvall; [2019]
  Nyckelord :ansvar; kunskap; legitimerad sjuksköterska; lidande; patientsäkerhet; sjuksköterskestudent; säker vård; trycksår; trycksårsprevention; utbildning; vårdskada;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Säker vård och vårdskador är en viktig kvalitetsindikator för vården och sjuksköterskan med sitt ledningsansvar för omvårdnadsarbetet har en viktig roll här. Med trycksår som en vanligt förekommande vårdskada som har stora möjligheter att förhindras är god kunskap om trycksårsprevalens av väldigt stor vikt för de som inom kort är legitimerade sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors handhavande av och kunskaper om svårläkta sår : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Appelqvist; Anette Sjögren; [2018]
  Nyckelord :chronic wounds; district nurse; disposal; knowledge.; distriktssköterska; handhavande; kunskap; svårläkta sår.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår är ett hälsoproblem världen över. Kontinuitet, personcentrerad vård, korrekt sårbedömning och tillämpad kunskap om sårläkningsprocessen och bakomliggande faktorer ligger till grund för god sårläkning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans och distriktssköterskans inställningar till patienter med fetma inom primärvården : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Strindberg; Marie Tibbling; [2018]
  Nyckelord :fetma; inställningar; primärvården; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Förekomsten av fetma har ökat de senaste decennierna. Inom primärvården vårdas patienter med fetma, följdsjukdomarna är många och kostar samhället mycket pengar. Gävleborg har en högre andel personer med fetma än genomsnittet i riket. LÄS MER