Sökning: "Destination management organization DMO"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Destination management organization DMO.

 1. 1. Säger en bild mer än tusen ord? : -En turismvetenskaplig studie om maktfördelning genom nya marknadsföringskanaler

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lotta Wiandt; Pernilla Bredberg; [2021]
  Nyckelord :Place marketing; Marketing; Social media; Place brand; Storytelling; User Generated content UGC ; Hashtag; Co-Creation; Platsmarknadsföring; Marknadsföring; Sociala medier; Varumärke; Storytelling; User Generated content UGC ; Hashtag; Samskapande;

  Sammanfattning : I denna studie har kommunala destination management organization (DMOs) kring Vänern studerats och specifikt hur de implementerar sociala medier i deras marknadsföring. Vi har haft som syfte att studera hur användandet av sociala medier som marknadsföringskanal kan medföra en maktförflyttning och i förlängningen påverka en plats varumärke. LÄS MER

 2. 2. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 3. 3. Destination Management Organizations And Their Effect on Japanese Tourism to Norrbotten County

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Jansson; Håkan Jernberg; [2014-08-12]
  Nyckelord :Destination management organization; Norrbotten; Destination development; Place marketing; Cooperation; Japanese tourism; Tourism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the work of destination management organizations, henceforth called DMOs, in Norrbotten, Sweden’s northernmost county. Specifically, the thesis examines how the work of these organizations has affected the Japanese tourism to the region, which has been growing in the last few years. LÄS MER

 4. 4. Project Success Evalutaion of Large Events from the Perspective of Destination Management Organizations

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magdalena Muehlbauer; [2014]
  Nyckelord :Project success; success evaluation; success criteria; large events; destination management organization;

  Sammanfattning : Due to confirming characteristics, events can be considered to be specification of projects. Large events are particularly described by their complexity and the many stakeholders involved. Because of these characteristics, the achievement as well as the evaluation of project success are extremely difficult. LÄS MER

 5. 5. Destinationskommunikation i det nya nätverkssamhället : En analys av de nordiska ländernas destinationsorganisationers digitala nätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Lisa Karm Togo; Linn Backlund; [2013]
  Nyckelord :network; network society; social media; Destination Management Organization DMO ; tourism; nätverk; nätverkssamhälle; sociala medier; destinationsmarknadsföringsorganisation DMO; turism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga de nordiska nationella destinationsorganisationernas digitala nätverk och därefter analysera hur nätverket och de olika plattformarna används för att slutligen diskutera på vilket sätt det går att generalisera ett optimalt nyttjande av nätverk för destinationskommunikation. Frågor som som använts för att undersöka detta är: Hur ser de nordiska ländernas nationella destinationsorganisationers digitala nätverk ut? Hur har nätverkssamhällets trender influerat de nordiska ländernas nationella destinations- kommunikation? Nätverk och nätverkssamhälle är den teoretiska ram som undersökningen utgått från. LÄS MER