Sökning: "Destinationsbild"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Destinationsbild.

  1. 1. Stockholms Lokaltrafik som attraktionskraft för utländska turister : En studie av turisters attityder gentemot SL

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

    Författare :Ahmed Dukale; Hany Al-Habboby; [2016]
    Nyckelord :information; utländska turister; kollektivtrafik; SL; Stockholm; upplevelse;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how foreign tourists experienced StockholmPublic Transport (SL), and how this affected their visit in Stockholm. This is to the try to help SL with knowledge to improve its services for this target group. LÄS MER