Sökning: "Det Danske Arbejdsmarked"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Det Danske Arbejdsmarked.

 1. 1. Integrationens Tvetydighed : en retorisk analyse af trepartsforhandlingerne (2016) om arbejdsmarkedsintegration mellem den danske regering og arbejdsmarkedets parter.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alexander Stevns Jensen; [2016]
  Nyckelord :The Danish Model; Socialkonstruktionisme; Flygtninge; Det Danske Arbejdsmarked; Trepartsforhandlinger; Den Danske Model; Mänskliga rättigheter; Human rights; Three Part Negotiations; The Danish Labor Market; Democracy; Refugees; Politics; Rhetoric; Social Constructionism; Den Danska Modellen; Trepartsförhandlingar; Den Danska Arbetsmarknaden; Demokrati; Flyktingar; Integration; Politik; Retorik; Socialkonstruktionism; Framing; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Titel: Integrationens tvetydighet: En retorisk analys av trepartsförhandlingarna (2016) om arbetsmarknadsintegration mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter. Författare: Alexander Stevns Jensen Handledare: Rouzbeh Parsi Denna studie undersöker hur debatten om integration fördes mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter fram till underskriften av trepartsavtalet om arbetsmarknadsintegration den 17 mars i år. LÄS MER

 2. 2. Danske akademikere med indvandrerbaggrund : Jobinterview - et kulturmøde

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fania Wajntraub-Korski; [2006]
  Nyckelord :indvandrere; akademikere; symbolic interactionism; systemteori; selvreference; strukturel kobling; jobinterview; kommunikation; symboler; kultur; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hvad sker der, når danske akademikere med en udenlandsk baggrund søger tilknytning til det danske arbejdsmarked? Hvordan er kommunikationen, hvilke symboler benytter parterne sig af, og hvor meget kan de "koble" sig på andres forestillinger og forventninger til hinanden? Opgaven er baseret på 17 interviews med arbejdsløse ingeniører og personaleledere fra forskellige virksomheder. Problemstillingen anskues teoretisk med Symbolic Interactionism og Systemteori. LÄS MER

 3. 3. Irakerne på det danske arbejdsmarked

  Magister-uppsats, Malmö högskola/IMER

  Författare :Sine Nyhold Jochumsen; [2005]
  Nyckelord :Arbejdsmarked; Danmark; Diskrimination; Human kapital; Irakere; Integration; Jobsögningsstrategi; Socialt netvärk; Strategisk assimilation;

  Sammanfattning : På baggrund af den integrationsdebat, som i de senere år har præget dansk politik, er arbejde blevet en indikation på integration. Derfor har man koncentreret sig på problematikken, i at mange indvandrere/flygtninge, med ikke-vestlig baggrund, står udenfor arbejdsmarkedet. LÄS MER