Sökning: "Det andra inhemska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Det andra inhemska språket.

 1. 1. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Taipuuko suomalainen oppikirja ruotsinsuomalaiseen äidinkielenopetukseen? : Sisällönanalyysi oppikirjasta ruotsalaisen peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa vasten tarkasteltuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Daniel Halonen; [2021]
  Nyckelord :First language; mother tongue instruction; textbook analysis; teaching materials; policy documents; course plan; curriculum; Äidinkieli; äidinkielenopetus; oppikirjatutkimus; opetusmateriaali; ohjausasiakirjat; kurssisuunnitelma; opetussuunnitelma; Modersmål; modersmålsundervisning; läroboksundersökning; läromedel; styrdokument; kursplan; läroplan;

  Sammanfattning : Tutkielman tavoitteena oli selvittää voiko Suomessa julkaistua oppikirjaa perustellusti käyttää ruotsalaisessa suomi äidinkielenä -opetuksessa, ruotsalaisen peruskoulun opetussuunnitelman äidin­kielen kurssisuunnitelman keskeisiä sisältöjä vasten tarkasteltuna, kun kirja on tarkoitettu alun perin käytettäväksi Suomessa ruotsinkielisten koulujen suomi toisena kotimaisena kielenä -oppiaineessa, äidinkielenomaisen suomen oppimäärässä. Tutkimuksen taustalla on Ruotsissa julkaistun suomen kielen oppimateriaalin, joka olisi suunnattu ruotsalaisen kurssisuunitelman ”suomi ensimmäisenä kielenä” oppiaineeseen, vähäisyys. LÄS MER

 3. 3. "Made in Sweden" - Några ungdomar med "jugoslavisk" bakgrund och deras syn på sina identiteter och sin tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Natali Stojanovic Zezovic; [2016]
  Nyckelord :Invandrarungdomar; identitet och etnicitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att genom intervjuer med 11 ungdomar i åldern 16- 25, som är födda i Sverige men vars de flesta mor- och farföräldrar kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare under 1960- och 1970-talet från forna Jugoslavien (Serbien, Makedonien och Kroatien), undersöka hur de ser på sina identiteter samt sin tillhörighet till det svenska samhället. Ungdomarnas mor- och farföräldrar kan karakteriseras av en migrationshistoria som bygger på att de kom till Sverige som unga vuxna och av att en del av dem levt väldigt etnocentriskt under lång period. LÄS MER

 4. 4. Inställning till att lära svenska i Finland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marina Andersson; [2013]
  Nyckelord :Det andra inhemska språket; studentskrivning; attityd till svenska i Finland; språklag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på finskspråkiga elevers inställning till att läsa svenska som ett obligatoriskt ämne i skolan. Det har ända sedan 30-talet varit diskussioner om svenska som obligatoriskt ämne för de finskspråkiga eleverna Det krävs dock inte längre av studenterna att avlägga studentskrivning i ämnet för att få studentexamen. LÄS MER

 5. 5. Tolken : En bro eller barriär?

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Martina Stenbom; Anna Westgren; [2012]
  Nyckelord :interpreter; nurses; communication; culture; competence; tolk; sjuksköterskor; kommunikation; kultur; kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökad migration ställs nya krav på hälso- och sjukvården att utveckla en sjukvård som möter behoven hos människor från andra kulturer. Detta innebär att sjuksköterskan behöver utforma vården efter patientens individuella och kulturspecifika behov. LÄS MER