Sökning: "Det biologiska perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Det biologiska perspektivet.

 1. 1. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 2. 2. Lökgrodan i Frihult, Skåne - en statusuppdatering med fokus på chytridiomykos

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :David Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Batrachochytrium dendrobatidis; chytridiomycosis; Pelobates fuscus; Frihult; action program; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Amphibians are globally among the most endangered taxonomic groups of vertebrates. This is partly due to the chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), which causes the disease chytridiomycosis, that have led to eradication of more than 90 species of amphibians worldwide. LÄS MER

 3. 3. "Oj, när pratade jag senast med honom?" : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om tystlåtna barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie-Terese Bergström; Linnéa Petersson; [2020]
  Nyckelord :Tystlåtna barn; Förskollärare; Didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie var att ta fasta på pedagogers strategier för att skapa en gynnsam verksamhet för de barn i förskolan som uppfattas vara tystlåtna. Metoden som användes vid datainsamlingen var kvalitativa intervjustudier med verksamma pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa eller föräldrars intresse? - En undersökning om återföreningsprincipens förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Bodil Ritzén; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; LVU; tvångsvård; barnets bästa; återföreningsprincipen; återförening; artikel 8 Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the law (1990:52) with special regulation regarding the care of young people (LVU) the state can take a child into care without consent from the parents if the child’s health or development is at risk of being harmed due to poor conditions in the child’s home. The purpose of the care is to reunite the biological family, according to the principle of reunification. LÄS MER