Sökning: "Det går an sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden Det går an sammanfattning.

 1. 1. Suicidprevention inom Kriminalvården : En kvalitativ studie av anställdas upplevelser av "Handboken för suicidprevention"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Alexander Walleräng; [2020]
  Nyckelord :Suicide prevention; prison; guidelines; experiences; interview study.; Suicidprevention; Kriminalvård; Handbok; Upplevelse; Intervju;

  Sammanfattning : Walleräng, A. (2020). Suicide prevention within the Swedish Prison and Probation service – Employees experiences of “Guidelines for suicide prevention”. Bachelor thesis in Public Health Science. LÄS MER

 2. 2. Long-term morphological evolution of Cua Lo inlet, Central Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Nikita Tegenfeldt; Orio Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inlet morphology; Sand spit; Water exchange; Numerical modelling; Cua Lo river mouth; Sediment transport; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cua Lo river mouth is a coastal inlet connected to an estuary at the central coast of Vietnam. The area is valuable for maritime trade, fishing industries, and tourism development. Natural disasters during the monsoon period are a problem, causing seasonal flooding. LÄS MER

 3. 3. Sydsvenska elitfotbollsorganisationers arbete med marknadsföring i nutid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikael Svensson; [2020]
  Nyckelord :herrfotboll elit; damfotboll elit; marknadsföring; elitfotboll; sydsvenska elitfotbollsföreningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sydsvenska elitfotbollsorganisationers arbete med marknadsföring i nutid. Nivå: Kandidatexamen Sport Management Författare: Mikael Svensson Handledare: Tomas Peterson Syfte: Syftet är att undersöka och analysera vilka skillnader det finns mellan herr- och dam elitfotbollsorganisationer utifrån ett organisationsperspektiv, samt hur och i vilken utsträckning de arbetar med marknadsföringsmixen 7P för att bibehålla och förbättra sitt fotbollsvarumärkes marknadsposition. LÄS MER

 4. 4. Samspel och Samhörighet : Vad lärare gör i sin praktik som skapar goda förutsättningar för en god lärare- elevrelation i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellis Torun; [2020]
  Nyckelord :Teacher-student relationship; relational competence; relational pedagogy; special education; special teacher; Compulsory school for children with learning disabilities; Compulsory school for children with severe learning disabilities; Lärare- elevrelationer; relationskompetens; relationell pedagogik; specialundervisning; speciallärare; grundsärskola; träningsskola;

  Sammanfattning : Abstract Research shows that the prevailing view is that the relationship between teacher and pupil is fundamental to learning. Although most studies emphasize the crucial importance of a positive relationship between teacher and student, it also highlights that more knowledge is needed about what actually happens when a teacher acts relationally. LÄS MER

 5. 5. Kvartersnära insamling av hushållsavfall : - Ett förslag till bostadsbolaget Ljusdalshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Rasha Alasadi; Sofie Matsson; [2020]
  Nyckelord :Kvartersnära insamling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Varje år sorteras hushållsavfall felaktigt, vilket leder till att mycket av materialet går till förbränning istället för återvinning. Genom att utöka källsorteringen av hushållsavfall kan materialet återvinnas och cirkuleras i ett kretslopp. LÄS MER