Sökning: "Det moderna genombrottet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Det moderna genombrottet.

 1. 1. "Det måtte vara paradiset" : Pastorala ideal i Victoria Benedictssons Fru Marianne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Anna Löfling; [2015]
  Nyckelord :Fru Marianne; Victoria Benedictsson; Pastorala ideal; Ekokritik; Det moderna genombrottet; moderniseringskritik;

  Sammanfattning : Victoria Benedictsson (1850-1888) skrev romanen Fru Marianne i en tid präglad av den industriella revolutionen och en framväxande modernitet. En analys av romanens pastorala ideal – i vilken mån romanen formulerar villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen – gör det möjligt att placera henne bland de författare från samma tid, däribland August Strindberg och Verner von Heidenstam, som reagerade på det nya samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en litteratur som visade på ett alternativ. LÄS MER

 2. 2. Victoria Benedictsson och två sidor av sedlighetsdebatten i romanen Pengar och pjäsen Teorier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Elin Junell; [2015]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Money; Theories; gender; feminism; the modern breakthrough; morality debate; Victoria Benedictsson; Pengar; Teorier; genus; feminism; det moderna genombrottet; sedlighetsdebatt;

  Sammanfattning : The aim for this study is to compare Victoria Benedictsson’s position and views in the morality debate during the modern breakthough in the nordics. The works that I have choosen for this study is firstly Benedictsson’s book Money, published in 1885 and secondly the play Theories, written in 1887 and published in 1994. LÄS MER

 3. 3. Om en farlig qvinna och en mycket anspråkslösare blomma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Magdalena Malmfors; [2014]
  Nyckelord :kvinnor; kvinnan; Madwoman; Butler; Gubar; Gilbert; det moderna genombrottet; litteratur; dramatik; Alfhild Agrell; Räddad; tendens; analys; feminism; Sverige; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Moderskapsmotivet i Alfhild Agrells pjäser Räddad, Dömd och Ensam : utifrån dåtidens åtskillnad mellan könen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Gräns; [2012]
  Nyckelord :Alfhild Agrell; det moderna genombrottet; moderskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Artisten i vardagsrummet : Gränsöverskridande och samförstånd i det moderna genombrottets dramatik: Leffler, Benedictsson och Stéenhoff

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria Mårsell; [2010]
  Nyckelord :argumentation; the artist; Benedictsson; bourgeois; communicative action; conversation; Fraser; gender; Habermas; human action; Leffler; lifeworld; the Modern Breakthrough; public debate; Stéenhoff; system; theatre; argumentation; Benedictsson; borgarklass; Fraser; genus; Habermas; kommunikativt handlande; konstnären; Leffler; livsvärld; moderna genombrottet; borgerlig offentlighet; samtal; Stéenhoff; systemvärld; teater;

  Sammanfattning : Anne Charlotte Leffler, Victoria Benedictsson and Frida Stéenhoff were all part of the Modern Breakthrough in Swedish literature. By utilizing Jürgen Habermas theoretical works on communicative action, and Nancy Fraser’s supplementary reading of his theory, this essay makes clear that the authors’ struggle for an understanding and a rethinking of social norms in their plays Skådespelerskan (1873), Romeos Julia (1888) and Lejonets unge (1896) can be read as a contribution to the public debate. LÄS MER