Sökning: "DetactT2"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet DetactT2.

 1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Heleneholmsskolan i Malmö

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Elin Elisson; Daniel Håkansson; Rasmus Jonason Bjärenstam; Julia Lennartsson; [2015]
  Nyckelord :Fire safety evaluation; Heleneholmsskolan; FDS; DetactT2; Simulex; evacuation; critical conditions; human safety; sensitivity analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a part of the course VBR054 Fire Safety Evaluation at the Department of Fire Safety Engineering at Lund University. The report is the result of a fire safety evaluation of Heleneholmsskolan in Malmö. The focus of the project lies on the public safety within the building and no damage of property is taken into account. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Galleria Domino

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Helene Degerman; Carin Nero; Henrik Nilsson; Johan Szymanski; [2007]
  Nyckelord :CFast; Simulex; utrymning; kritiska förhållanden; brandgas; galleria; DetactT2; brandteknisk riskvärdering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation of Norrköping shopping mall Domino and the report focus on evacuation and human safety. During a visit in Norrköping three different scenarios were found based on an analysis of consequences. The scenarios have been evaluated and simulated in for example CFast, Simulex and DetactT2. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Wisby Strand Congress & Event

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Gustav Ask; Oscar Hed; Johan Lindberg; Ann-Sofie Roth; [2007]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; CFAST; Simulex; Wisby Strand; Visby; brandscenario; personsäkerhet; utrymningssäkerhet; kritiska förhållanden; brandgasspridning; brandgasfyllnad; sprinkleraktivering; garderobsbrand; effektkurvor; konferensanläggning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is written as a part of the course VBR054 which is given at the Fire Engeneering Programme at Lund University. The purpose is to evaluate the safety regarding evacuation due to fire at Wisby Strand Congress & Event, located in the medieval part of Visby, Sweden. LÄS MER