Sökning: "Detaljhandelskedjor."

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Detaljhandelskedjor..

 1. 1. E-handel eller fysisk handel - det handlar bara om handel. : En kvalitativ studie om hur detaljhandelsföretag kan skapa en enhetlig upplevelse genom implementering av en omnikanalstrategi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Petronella Lång; Martin Liedholm; [2019]
  Nyckelord :Omni channels; Unitary experience; Digital sales channels; Digital marketing channels; Physical sales channels; Physical marketing channels; Retail; Retail chains.; Omnikanaler; Enhetlig upplevelse; Digitala försäljningskanaler; Digitala marknadsföringskanaler; Fysiska försäljningskanaler; Fysiska marknadsföringskanaler; Detaljhandel; Detaljhandelskedjor.;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har förändrats i och med digitaliseringens framfart. Teknikens utveckling tillsammans med en större andel uppkopplade konsumenter innebär nya försäljnings- och marknadsföringskanaler för detaljhandlare. LÄS MER

 2. 2. En analys av galleriorna i Västerås och Norrköping : Ett centrumledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Åhman; Arvid Arfwidsson; [2013]
  Nyckelord :City center mall; external mall; mall manager; competition; Centrumgalleria; externa köpcentrum; centrumledare; konkurrens;

  Sammanfattning : Media har i flera år skrivit om att centrumhandeln i många städer har en negativ tillväxt. De externa köpcentrum har under den senaste tiden haft en positiv tillväxt. Under de 10-20 senaste åren så har stora detaljhandelskedjor haft som strategi att etbalera sina nya butiker i de externa köpcentrumen. LÄS MER

 3. 3. Integration inom försörjningskedjan hos detaljhandelskedjor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Granfors; Patrik Rönnkvist; [2011-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks betydelsen av integration inom försörjningskedjan hos detalj-handelskedjor i en tid där branschen förändras. Konkurrensen ökar och detaljhandlarna möter allt högre krav från kunderna. LÄS MER

 4. 4. Nyckeln till framgång : en studie om framgångsfaktorer avseende Borås nya citygalleria

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emily Larsson; Lisa Teodorsson; [2010]
  Nyckelord :atmosfär; citygalleria; tillgänglighet; butiksmix; köpcentrum; detaljhandel;

  Sammanfattning : Många städer har insett vikten av en attraktiv stadskärna, vilken utgör ett effektivt konkurrensmedel i kampen mot externa köpcentra. För att stimulera och stärka cityhandeln och begreppet handelsstaden Borås planeras en citygalleria i Wäfveribolagets gamla lokaler i centrala Borås. LÄS MER

 5. 5. Personalrekrytering : Rekryteringsprocessen inom detaljhandeln

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Johan Bergqvist; Marica Falk; Daniel Linder; [2007]
  Nyckelord :Rekryteringsprocess; Rekrytering; Personalrekrytering; Detaljhandel; Headhunting; Internrekrytering; Konsulter.;

  Sammanfattning : Problem: Det sägs att medarbetarna hör till företagets viktigaste tillgångar och i vår bakgrund kan man läs om problematiken kring att rekrytera nya medarbetare, detta ledde oss till vår problemformulering. Problemformulering: Hur fungerar rekryteringsprocessen inom detaljhandeln och vad tittar rekryterarna på, vid urval bland kandidater till en tjänst?Syfte: Syftet med denna rapport är att få en inblick i rekryteringsprocessen inom detaljhandeln för att vi som framtida butikschefer bör ha kunskapen kring detta ämne. LÄS MER