Sökning: "Detektering"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet Detektering.

 1. 1. Utveckling av mekanism för detektering och avlivning av råttor i avloppsmiljö

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Nils Hallhagen; Felix Bentzer; [2021]
  Nyckelord :RatTrap; avlivning; råtta; råttfälla; Nomor AB; avloppsmiljö; koldioxid; CO2; CO2-patron; attrahent; membranventil; trapetsskruv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fortsättning på ett tidigare utfört arbete där koncept på en avloppsmonterad råttfälla togs fram. Allteftersom människor i större utsträckning flyttar till städer blir råttor ett större problem. Råttor kan bära med sig sjukdomar och de kan orsaka omfattande skador. LÄS MER

 2. 2. Computer Vision for Camera Trap Footage : Comparing classification with object detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Fredrik Örn; [2021]
  Nyckelord :computer vision; camera traps; classification; object detection; neural networks; artificial intelligence; machine learning; datorseende; kamerafällor; klassificering; detektering; neurala nätverk; artificiell intelligens; maskininlärning;

  Sammanfattning : Monitoring wildlife is of great interest to ecologists and is arguably even more important in the Arctic, the region in focus for the research network INTERACT, where the effects of climate change are greater than on the rest of the planet. This master thesis studies how artificial intelligence (AI) and computer vision can be used together with camera traps to achieve an effective way to monitor populations. LÄS MER

 3. 3. Design and implementation of embedded system for chl-a fluorescence detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anargyros Katsogridakis; [2021]
  Nyckelord :Embedded systems; Microcontrollers; Harmful algal bloom; Climate change; chl-a fluorescence; Inbyggda system; mikrokontroller; skadlig algblomning; klimatförändring; chl-a-fluorescens;

  Sammanfattning : Over the last decades, the effects of climate change have become increasingly evident across natural environments. Apart from other areas, climate change poses a serious threat on water quality. LÄS MER

 4. 4. Realtidsklassificering av munskyddsanvändning på Google Coral Dev Board

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Mathilda Carlgren; Svante Pihl; [2021]
  Nyckelord :ansiktsdetektering; covid-19; convolutional neural networks; detektering; edge TPU; Google Coral Dev Board; klassificering; maskininlärning; munskydd;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin är den mest omfattande pandemin i modern tid. Länder världen över har infört olika typer av krav och rekommendationer för att hämma smittspridningen, däribland rekommendationer om att bära munskydd. Tidigare studier har utvecklat modeller och system för att avgöra huruvida personer bär munskydd eller ej. LÄS MER

 5. 5. Semi-Supervised Training with One-stage Object Detection

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nancy Xu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Training a specialized object detection model requires large amounts of labeled data that may not be easily obtainable. In contrast, large amounts of unlabeled data relevant to the task are often available. In this report a semi-supervised approach that increases the amount of training data by adding soft labels is examined. LÄS MER