Sökning: "Determinanter"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Determinanter.

 1. 1. Determinants of Capital Structure - Testing the Pecking Order Theory on the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henrik Ek; Sofia Fjelkestam; [2020]
  Nyckelord :Capital Structure; Pecking Order Theory; Construction industry; Leverage Regressions; Sweden; Kapitalstruktur; Pecking order teorin; Byggbranschen; Finansiell hävstångsregression; Sverige;

  Sammanfattning : Building new homes and oÿces are vital for the well-being in a country from both an economic sense and from a viewpoint that a growing population needs more housing. For construction companies to be able to meet their objectives, an important issue is the capital structure choice. LÄS MER

 2. 2. Förändrades svensk utdelningspolicy under finanskrisen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Hansson; Emil Holmström; [2020]
  Nyckelord :Finanskrisen; finansiella livscykelteorin; signaleringsteorin; agentteorin; bird-in-hand teorin;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida svensk utdelningspolicy påverkades av finanskrisen 2008- 2009, samt vilka determinanter som gällde vid beslut om utdelningspolicy på den svenska marknaden innan och under krisen. Detta genom att fokusera på företags benägenhet att betala utdelning. LÄS MER

 3. 3. Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Petrus Lindh; Magdalena Johansson; [2020]
  Nyckelord :Determinanter; avkastning; aktiemarknad; multipelvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad? Seminariedatum: 2020-06-04 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad. LÄS MER

 4. 4. Determinants of success on Crowdfunding in Europe. : Evidence from Kickstarter Platform

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE); Jönköping University/IHH, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE)

  Författare :Ernestina Aba Afful; Sabahat Nasim; [2020]
  Nyckelord :Funding Gap; SMEs; Crowdfunding; Investment Crowdfunding;

  Sammanfattning : Crowdfunding has become an alternative source of funding for small medium enterprises (SMEs) due to inadequate or lack of finance at its start-up. There has been lot of analysis by scholars pertaining the determinants of crowdfunding success and the objective of this theory is to pinpoint the factors of a successful crowdfunding project based on the most analyzed determinants by prior researchers (technology-based projects, social media and entertainment-based projects, other projects (such as food, publishing, arts), visual features (such as pictures, comments, updates, videos,etc), as well as investors contribution. LÄS MER

 5. 5. Determinants of FDI Inflows in the Nordics : with considerations for European Union Integration

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi; Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Colman Etelkozi; Haben Tecle; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :     The purpose of this report is to determine whether specified FDI determinants have had a significant impact on the FDI inflows to the Nordic countries, and whether EU integration plays a significant role in attracting FDI in the context of small open European economies.     This study evaluates the impact of various determinants including EU integration on FDI inflows in the Nordic economies using a modified trade model analysis. LÄS MER