Sökning: "Determinanter"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Determinanter.

 1. 1. Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Fäger; Dante Haqués; Edvin Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Likvida medel; Determinanter; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag? Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade bolag Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Determinants of the Premium in Futures on the Spatial Price Spread in the Nordic Electricity Market

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Marcus Ingelgård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Monitoring inventory pressure in a FastMoving Consumer Goods system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Olof Holmberg; Hampus Österlind; [2019]
  Nyckelord :Fast-Moving Consumer Goods; Food retail; Inventory management; Inventory pressure; Performance measurement; Regression analysis; Snabbrörliga konsumentvaror; Livsmedelshandel; Lagerhantering; Lagertryck; Mätetal; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Issues relating to inventory capacity resulting from high fill rates (inventory pressure) have been identified as a major problem for growing Fast-Moving Consumer Goods firms. The implications of these capacity problems include increased costs of working capital and cost-inefficient rental of external storage space. LÄS MER

 4. 4. Agila utvecklingsmetoder i distribuerade systemutvecklingsprojekt : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emmanuel Martin Vazquez Cruz; [2019]
  Nyckelord :Distribuerad agil systemutveckling; agil systemutveckling; agila metoder; kritiska framgångsfaktorer; utmaningar;

  Sammanfattning : Agila utvecklingsmetoder används ofta i systemutvecklingsprojekt för grupper som arbetar på en och samma plats. I takt med globaliseringen har många organisationer behövt arbeta på ett distribuerat sätt. LÄS MER

 5. 5. Government yield spread determinants in the eurozone and the effect of the European debt crisis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arian Kalantari; [2019]
  Nyckelord :Government bonds; yield spread; eurozone; European debt crisis; risk; Statsobligationer; räntor; spread; euroområdet; risk; skuldkrisen;

  Sammanfattning : The inception of the economic and monetary union (EMU) in January 1999 created new conditions for government debt. By eliminating currency exchange rate risk between the member states, the hope was to achieve a more sustainable and integrated government debt market in the euro area. LÄS MER