Sökning: "Development costs"

Visar resultat 1 - 5 av 2271 uppsatser innehållade orden Development costs.

 1. 1. Frivillig revision : En empirisk studie om motiv bakom frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Julia Baniewska; Leen Khatib; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Voluntary audit; small limited companies; audit duty; loyalty system ;

  Sammanfattning : Background and problem: Since the abolition of the audit obligation for small limited companies in 2010, non obligated companies can decide for themselves whether they want to hire an auditor or not. The majority of these companies opt out of audit due to high audit costs, auditbut approximately 3040 percent of these companies still want to be audited even though they are not covered by the audit obligation. LÄS MER

 2. 2. Dispatch Optimization of the TES.POD Cluster using Mixed-Integer Linear Programming Models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Ivar Wikander; [2023]
  Nyckelord :Optimization; Electricity dispatch; Mixed Integer Linear Programming; MILP; Solar PV; Microgrid; Energy Transition; Optimering; Solkraft; Linjär programmering; Elnät;

  Sammanfattning : With increasing shares of variable renewable energy sources in the power mix, the need for energy storage solutions is projected to increase as well. Storage can in such combined systems help mitigate the issues with relying on intermittent sources by time-shifting the supply and smoothing out frequency fluctuations, to name some examples. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision : En empirisk studie om motiv bakom frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Julia Baniewska; Leen Khatib; [2023]
  Nyckelord :Voluntary audit; small limited companies; audit duty; loyalty system;

  Sammanfattning : Background and problem: Since the abolition of the audit obligation for small limited companies in 2010, non obligated companies can decide for themselves whether they want to hire an auditor or not. The majority of these companies opt out of audit due to high audit costs, auditbut approximately 3040 percent of these companies still want to be audited even though they are not covered by the audit obligation. LÄS MER

 4. 4. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 5. 5. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Nyckelord :Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Sammanfattning : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. LÄS MER