Sökning: "Development psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden Development psychology.

 1. 1. New Eyes: searching for an identity in music through voice and text. A psychological and creative journey.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mathias Aanundsen Hagen; [2019-10-02]
  Nyckelord :identity; creativity; aesthetic; message; psychology; syncretism; saxophone; voice; lyrics; transdisciplinary; honesty; composition;

  Sammanfattning : In this thesis the concept of artistic and personal identity is explored. It sets out to understand an existential crisis and how to resolve it. The thesis draws perspective from psychological theories on creativity and mental development. LÄS MER

 2. 2. The Swedish BPSD registry and outdoor environment assessment : potential for development in dementia care

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :BPSD registry; BPSD; dementia; dementia care; EBD; outdoor environment; QET;

  Sammanfattning : Aging populations and a subsequent increasing number of people suffering from dementia are worldwide growing issues. Only in Sweden, 150000 people are diag-nosed with dementia and within 30 years that number are expected to be doubled. LÄS MER

 3. 3. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 4. 4. Psykologiska faktorers effekt och samband med framgång i företag : Hur arbetsgivarens fokus på psykologiska faktorer i en organisation kan leda till framgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Sebrén; Lina Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :psychology; success; Psychological factors;

  Sammanfattning : Employees have begun to be seen as the most important resource for many companies and, according to researchers, the focus on human capital is expected to be even greater in the future. The purpose of the study was to investigate which organizational psychological factors that had the strongest effect and connection with success. LÄS MER

 5. 5. Intrinsic Motivation and its Neural Correlates

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Josefin Lidén; [2019]
  Nyckelord :intrinsic motivation; self-determination theory; neuroscience; dopaminergic pathways;

  Sammanfattning : Why is motivation important? The answer is simple to most of us: it is what makes people push forward and act. Intrinsic motivation is the kind of motivation that arises from within a person, making her or him strive towards a goal for no other reward than the feeling it will bring. LÄS MER