Sökning: "Development psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden Development psychology.

 1. 1. Psykologiska faktorers effekt och samband med framgång i företag : Hur arbetsgivarens fokus på psykologiska faktorer i en organisation kan leda till framgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Sebrén; Lina Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :psychology; success; Psychological factors;

  Sammanfattning : Employees have begun to be seen as the most important resource for many companies and, according to researchers, the focus on human capital is expected to be even greater in the future. The purpose of the study was to investigate which organizational psychological factors that had the strongest effect and connection with success. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers förhållningssätt till begreppet blyghet och blyga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniéla Erling; [2019]
  Nyckelord :shyness; shy children; learning and development;

  Sammanfattning : Pedagogue’s approach to the definition of shyness and shy children The aim of the study is to investigate the pedagogue’s approach and the definition of shyness and shy children, how their approach could affect the children’s learning and development. The study analyzes how the pedagogue’s meets the children and how they are applied to improve the children’s learning and development. LÄS MER

 3. 3. Communicating Antibiotic Resistance to the Public: How effective was Public Health England’s 2018 ‘Keep Antibiotics Working’ campaign TV advertisement at increasing public understanding of antibiotic resistance and motivating a change in antibiotic seeking behaviours?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Borgonha Anjuli; [2019]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; health communication; behaviour change; Communication for Development; Keep Antibiotics Working campaign; antimicrobial resistance; communication campaign; evaluation;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance is one of the greatest global threats we face today. Human overuse of antibiotics is a contributing factor and major behaviour change around antibiotic consumption is needed, but several challenges exist in communicating antibiotic resistance to the public. LÄS MER

 4. 4. PSYKOLOGSTUDENTERS INSTÄLLNING TILL EMPATI I RELATION TILL PSYKOLOGYRKET

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Frida Mikko; Hilda Enström; [2019]
  Nyckelord :empati; psykologstudenter; JSPE-S;

  Sammanfattning : Empati är en viktig del i vårdande yrken då den har visat sig ha en positiv inverkan på patienternas utfall. Tidigare studier har däremot funnit att empatin hos studenter vid vårdutbildningar sjunker efter utbildningspraktiken. Det finns dock en brist av studier gjorda på psykologstudenter vilket denna studie ämnar att bidra med. LÄS MER

 5. 5. Personality in making music : How does your personality affect your practicing process and performing?

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Siiri Alanko; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Summary Personality psychology is one of the most popular ranges of psychology today. There’re many different theories about how personality influences your thinking and behavior. LÄS MER