Sökning: "Developmental Language Disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Developmental Language Disorder.

 1. 1. The co-occurrence of neurodevelopmental problems in dyslexia: The rule or the exception?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Katarzyna Brimo; [2019-10-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to explore the overlap between dyslexia and a range of neurodevelopmental problems (NDPs), specifically symptoms of attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD), autism spectrum disorder (ASD), atypical sensory perception (ASP) and developmental coordination disorder (DCD). Capitalizing on a population-based sample of twins, complementing aims included calculating the heritability of dyslexia and re-evaluating the Short Dyslexia Scale (SDS). LÄS MER

 2. 2. Listening Difficulties in children with Developmental Phonological Disorder : A survey of parents' perception of their children's listening abilities.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ellika Forsberg; Lotta Ohtamaa; [2019]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; DLD; Developmental Phonological Disorder; DPD; ECLiPS; listening difficulties.;

  Sammanfattning : Background/Aim: The British questionnaire ECLiPS (Evaluation of Children’s Listening and Processing Skills; Barry & Moore, 2015) aims to profile listening difficulties in children. The questionnaire consists of 38 statements, divided into five subscales, and a short survey with six questions about general health. LÄS MER

 3. 3. Hur man kan underlätta för elever med språkstörning i ämnet slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexandra Grue; [2019]
  Nyckelord :språkstörning; undervisning; slöjd; anpassningar; impressiv; expressiv; visuellt stöd; developmental language disorder DLD ; communication disorder; speech language impairment SLI ;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats som undersöker hur man kan underlätta och anpassa för elever med språkstörning i ämnet slöjd. Skolor har börjat uppmärksamma språkstörning mer, men okunskapen är fortfarande stor. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av antal kommunikativa initiativ hos små barn med AST före och efter beteendeanalytisk intervention

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne-Marie Stenberg; Helena Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Tillämpad beteendeanalys; EIBI; AST; logopedi; mands; tacts; kommunikation;

  Sammanfattning : Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder that limits one’s ability to engage in a mutual, social interaction. Joint attention, imitation and social involvement are social abilities together with other cognitive functions that determine speechdevelopment. LÄS MER

 5. 5. En studie av lexikon och gestproduktion hos barn med respektive utan språkstörning genom utförandet av ordförrådstestet PiNG

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Nelly Olsson; Maria Norström Darlin; [2018]
  Nyckelord :Picture Naming Game; Swedish Communicative Development Inventory III; lexicon; gesture production; developmental language disorder; assessment;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine receptive and expressive lexicon, as well as gesture production among children with and without developmental language disorder (DLD), using the Swedish translation of the Picture Naming Game (PiNG). The parental evaluation Swedish Communicative Development Inventory III (SCDI III) was used to determine whether the results from PiNG and SCDI III were consistent. LÄS MER